“แพทยสภา” แนะสิ่งต้องทำ หลังกลับจากประเทศ COVID-19 ระบาด

“แพทยสภา” เผยแพร่คำแนะนำเมื่อกลับจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่ามีการระบาดของโรค COVID-19 แล้ว ให้กักกันตนเองไว้ที่บ้าน พร้อมข้อควรปฏิบัติ เรียกร้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันการแพร่ระบาด ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง

 

 

          “แพทยสภา” เผยแพร่สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ COVID-19 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี พร้อมคำแนะนำเมื่อกลับจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่ามีการระบาดของโรค COVID-19 โดยขณะนี้ได้แก่ จีน มาเก๊า ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อิหร่าน และอิตาลี ให้กักกันตนเองไว้ที่บ้าน อย่างน้อย 14 วัน และควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้