สศร. สาธิต “ทำหน้ากากอนามัย” ที่หอศิลป์ฯ ราชดำเนิน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมโครงการสาธิตการทำหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี