รพ.พระปกเกล้า ชวนร่วมสร้าง “บ้านแสงจันท์” เพื่อผู้ป่วยและญาติที่ยากไร้

 

“บ้านแสงจันท์อาคารพักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้ซึ่งเดินทางมารักษาตัวใน รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี เปิดรับผู้เข้าพักซึ่งเป็นผู้ป่วยทุกโรคและญาติ ในช่วงรักษาตัว เน้นผู้ที่อยู่ห่างไกล ยากจน ไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับ

 

 

 

           มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อก่อสร้าง “บ้านแสงจันท์อาคารพักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้ที่เดินทางมารักษาตัวในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โดยอาคารบ้านแสงจันท์จะก่อสร้างบนพื้นที่ด้านหลังโรงพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากส่วนบริการการรักษาพยาบาล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องพักเดี่ยว 9 ห้อง และห้องพักรวมแยกชายหญิงอย่างละ 8 ห้อง สามารถรองรับผู้เข้าพักได้ประมาณ 180 เตียง โดยงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างประมาณ 25 ล้านบาท

 

  

           ทั้งนี้ เมื่อแล้วเสร็จ “บ้านแสงจันท์จะเปิดบริการรับผู้เข้าพัก ซึ่งเป็นผู้ป่วยทุกโรคและญาติได้พักอาศัยในช่วงรักษาตัวโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ไกล ยากจน ไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับ โดยพิจารณาตามความจำเป็นของผู้เข้ารับบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั้งหมดภายหลังเปิดบริการจะได้มาจากดอกผลของเงินกองทุนอาคารพักพิงฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการร่วมบริจาคตามกำลังเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างเข้าพัก

           ผู้ต้องการร่วมสนับสนุน “บ้านแสงจันท์” สามารถร่วมบริจาคด้วยตนเองได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ ชั้น 6 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี หรือโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 984-5-82295-9