เชิญร่วมงาน “คอนเสิร์ตเพื่อครู” ชาลี อินทรวิจิตร และสุรพล โทณะวนิก

 

สวธ. ขอเชิญชวน ร่วมสืบสานเพลงของครู งานคอนเสิร์ตเพื่อครู โดยศิลปินแห่งชาติ ครูชาลี อินทรวิจิตร และ ครูสุรพล โทณะวนิก 8 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

 

           กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง จัดคอนเสิร์ต เพื่อครู...ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 รอบ 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

 

           นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายที่มุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ถ่ายทอด ส่งเสริมการดำเนินงานและผลงานศิลปินแห่งชาติ สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของบุคคล องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ ซึ่งการจัดแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือศิลปินแห่งชาติ นายชาลี อินทรวิจิตร สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์คำร้อง-ผู้กำกับภาพยนตร์) พุทธศักราช 2536 และนายสุรพล โทณะวณิก สาขาศิลปะการแสดง (การประพันธ์เพลงไทยสากล) พุทธศักราช 2540 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศิลปินแห่งชาติหลายๆ ท่านร่วมกันขับร้องเพลง ศิลปินรุ่นใหม่ที่สืบสานเพลงของครูทั้งสอง ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วส่วนหนึ่งสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป

 

 

           การจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวรวมใจของนักร้องและดนตรีทุกรุ่น โดยนำบทเพลงผลงานการประพันธ์ของครูชาลีและครูสุรพลมาขับร้องถ่ายทอดบทเพลงโดยศิลปินแห่งชาติ สุเทพ วงศ์กำแหง/ ชรินทร์ นันทนาคร/รวงทอง ทองลั่นธม/เศรษฐา ศิระฉายา/วิรัช อยู่ถาวร ร่วมด้วยนักร้องคุณภาพ สุดา ชื่นบาน/ ฉันทนา กิติยพันธ์/ศรวณี โพธิเทศ/รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส/ศรีไศล สุชาตวุฒิ/วินัย พันธุรักษ์/ วิชัย ปุญญะยันต์ และศิลปินอีกมากมาย รวมถึงศิลปินจาก The Golden Song สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา(โจ้)/ โชคชัย หมู่มาก(แอ๊ค)/ดนุพงศ์ หลงสกุลณี(สิงห์)/ซาจีร่า มูฮัมหมัด(เอ็มม่า) ซึ่งบรรเลงโดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ)

 

 

           การแสดงคอนเสิร์ตเพื่อครู จำหน่ายบัตรราคา 2,000 /1,500 /1,000 และ 500 บาท ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ ศาลาเฉลิมกรุง โทร.0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9 และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร.0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และติดตามข่าวสารได้ทาง www.culture.go.th , เฟสบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม