“สังวิท-มธ.” ชวนดูหนัง “PARASITE” ออสการ์ล่าสุด พร้อมนักวิจารณ์

 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามธ. เชิญร่วมกิจกรรม "ดูหนัง-ฟังเสวนา : เข้าใจสังคมผ่านภาพยนตร์รอบเย็น" ชม “ชนชั้นปรสิต” ออสการ์ล่าสุด พร้อมแขกรับเชิญ “วีรพร นิติประภา” นักเขียนซีไรต์ 2 สมัย 19 ก.พ. นี้ ที่ มธ. ศูนย์รังสิต


 

 

 

           ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ดูหนัง-ฟังเสวนา : เข้าใจสังคมผ่านภาพยนตร์รอบเย็น"

           วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 - 20.30 น.

           ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

           ลงทะเบียน 16.30 น. เป็นต้นไป

 

           แขกรับเชิญพิเศษ

           - คุณวีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ 2 สมัย

           - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี | คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

           ผู้ดำเนินรายการ

           - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

 

CR : Facebook งานกิจกรรมนักศึกษาสังคมวิทยาฯ มธ.