วธ. จัดประกวดเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” รางวัลกว่า 3 แสน

 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เชิญชวนส่งเรื่องสั้นเข้าประกวด หัวข้อ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม" ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ เปิดรับผลงานถึง 31 พ.ค. 63 

 

 

 

 

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเรื่องสั้น หัวข้อ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม" เข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ

 

          การประกวดออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

          - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          - ระดับอุดมศึกษา

          - ระดับประชาชนทั่วไป

 

          ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2563

 

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

          http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php…