สภาเภสัชกรรม จัดแถลงข่าว กรณีศึกษา-ยารักษาโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่

สภาเภสัชกรรม จัดแถลงข่าว กรณีศึกษา-ยารักษาโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่

 

สภาเภสัชกรรม ร่วมกับหลายองค์กร จัดแถลงข่าว “LPV/r และ Oseltamivir ยารักษาโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ : กรณีศึกษาพัฒนาคุณภาพระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเข้าถึงยา”  วันอังคารที่ 4 ก.พ.63 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาเภสัชกรรม ร่วมกับ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาจุฬาฯ , มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ , เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย , เครือข่ายนักวิชาการเพื่อการเข้าถึงยา และ FTA Watch จัดแถลงข่าว “LPV/r และ Oseltamivir ยารักษาโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ : กรณีศึกษาพัฒนาคุณภาพระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเข้าถึงยา” ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 

                ทั้งนี้ ผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม , รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) , นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล เจ้าหน้าที่รณรงค์การเข้าถึงยามูลนิธิเข้าถึงเอดส์ , และ น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธาน FTA Watch

 

หมายเหตุ : ติดต่อเพิ่มเติม เฉลิมศักดิ์ 081-6129551

 

 

 

//............

CR : เพจ "สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council"

https://www.facebook.com/thaipharmacycouncil/

//............