ชาวเขาใหญ่ จัดพิธีสวดมนต์ ส่งกำลังใจให้ชาวจีน ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา

 

ชาวเขาใหญ่ จับมือเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีสวดมนต์ พร้อมร่วมเขียนข้อความส่งสถานทูตจีน ให้กำลังใจพี่น้องชาวจีน ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา

 

 

 

          นายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ ไทย จีน หน่วยงานทั้ง ภาครัฐ เอกชน สมาคมการกุศลฯตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อสร้างกุศลจิต และแผ่เมตตาให้พี่น้องชาวจีนปลอดภัยจากวิกฤตไวรัสโคโรนา กิจกรรมภาคบ่าย ณ พุทธสถาน หลวงปู่ทวด เขาใหญ่ ต.หมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

          ภายหลังเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสวัสดิภาพของพี่น้องชาวจีนในวงกว้าง อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะขยายความรุนแรงมากขึ้น กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นหนึ่งในการแสดงออกของชาวไทยที่ได้ร่วมกันแสดงความห่วงใย และให้กำลังใจแก่พี่น้องชาวจีน และผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ใช้ความพยายามในทุกด้านที่จะควบคุม แก้ไข ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาให้หมดสิ้นไป

 

 

          โดยนอกจากการสวดมนต์และการบำเพ็ญกุศลตามแบบพิธีจีนแล้ว ผู้เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ยังได้ร่วมกันเขียนข้อความให้กำลังใจชาวจีน โดยสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จะรวบรวมกระดาษข้อความที่ทุกคนช่วยกันเขียน นำไปมอบให้แก่สถานทูตจีน เพื่อเป็นการส่งผ่านกำลังใจให้แก่คนจีนอีกด้วย

 

 

          ในการนี้ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการ ททท. ยังได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ เพื่อหาแนวทางและกิจกรรมในการกระตุ้นการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “เรารักเขาใหญ่” เพื่อนำนักท่องเที่ยวชาวจีนและทั่วโลกมาท่องเที่ยวยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป

 

 

          ขณะที่ นายณรงค์ฤทธิ์ สุขไชยปราการ เจ้าของสวนเอเดน สวนทุเรียนออร์แกนิกที่เน้นแนวคิด ”คนสร้างสวน สวนสร้างออกซิเจน”  ของเมืองปากช่อง และเป็นผู้อำนวยการโครงการ WE LOVE KHAO YAI ยังได้กล่าวเสริมว่า ช่วงเดือนพฤษถาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเป็นฤดูกาลที่ผลไม้ออกในแถบปากช่อง เขาใหญ่ซึ่งจะไม่ตรงกับภาคอื่นๆ แต่ทุเรียนที่นี่มีรสชาติอร่อยไม่แพ้ทุเรียนจากที่อื่นๆ

 

 

          และในปีนี้ทางสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่มีแผนการจัดเทศกาลผลไม้ คือ ทุเรียน โดยจะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจากจีนและประเทศอื่นๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มาเที่ยวสวนทุเรียน รวมถึงฟาร์มผักผลไม้ตามแนวเกษตรอินทรีย์ที่มีอยู่ในแถบนี้ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน

 

 

          “ตามปกติแล้วฤดูกาลการท่องเที่ยวของเขาใหญ่ จะมีเพียงช่วงที่อากาศหนาวเย็นราวพฤศจิกายนถึงมกราคมเท่านั้น โครงการ WE LOVE KHAO YAI มีเป้าหมายที่ผู้ประกอบการร่วมกันผลักดันให้เกิดการเข้ามาท่องเที่ยว นอกจากวันสุดสัปดาห์แล้ว ยังรวมถึงวันธรรมดาด้วย โดยทางสมาคมฯ เน้นการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อจะได้เตรียมรับมือกับนักท่องเที่ยวจีน และจากประเทศอื่นๆ ที่น่าจะเริ่มเดินทางเข้ามาหลังจากเกิดความมั่นใจในการควบคุมไวรัสโคโรน่าแล้ว” นายณรงค์ฤทธิ์กล่าว

 

 

          ทั้งนี้โครงการ We Love Khao Yai เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องของทางสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ที่มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ให้กับเขาใหญ่ จากพื้นฐานด้านทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ที่มีจุดเด่น ได้แก่ เมืองผลไม้ ทุเรียนอร่อย สวนออร์แกนิกส์ เมืองมรดกโลก และท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน โดยกิจกรรมในปีนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาสถานประกอบการให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานการบริการ รวมถึงการเสริมสร้างเรื่องราวความรู้ของชุมชนให้แก่สมาชิกในชุมชน อันจะเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกรวมถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ นอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมในพื้นที่