กรมสุขภาพจิต แนะ ‘3 I’ สุขภาพจิต ในภาวะวิกฤติ-ไวรัสโคโรนา

กรมสุขภาพจิต แนะ 3 I’ สุขภาพจิต ในภาวะวิกฤติ-ไวรัสโคโรนา

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข” ได้นำเสนอ infographic 3 I” สุขภาพจิตในภาวะวิกฤต-ไวรัสโคโรนา โดย “3 I” มีเนื้อหา ดังนี้

 

1.       I am - ตัวเรา สำรวจตัวของเราเองว่าแข็งแรงอยู่หรือไม่

2.       I have - เรามีอะไรอยู่บ้าง ประเทศเรามีการควบคุมโรคที่ดีมากประเทศหนึ่งของโลก ,มีระบบควบคุม กักกัน แยกโรคที่ดี active 24 ชม.และยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพราะโรคนี้

3.       I can - เราสามารถทำอะไรได้บ้าง

 

         #CoronaVirus

 

 

 

 

 

//..................

หมายเหตุ : เพจ “กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข”

https://www.facebook.com/THAIDMH/

 //..................