“โคราช” เชิญชวนสวดมนต์ ส่งกำลังใจชาวจีน ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา

 


สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จับมือเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีสวดมนต์ 1-2 ก.พ. 63 ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจีน ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา

 

 

 

           ดร.วัชรี ปรัชยานุสรณ์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสวัสดิภาพของพี่น้องชาวจีนในวงกว้าง อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะขยายความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใย และให้กาลังใจแก่พี่น้องชาวจีน และผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ใช้ความพยายามในทุกด้านที่จะควบคุม แก้ไข ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาให้หมดสิ้นไป

 

           สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ ไทย จีน หน่วยงานทั้ง ภาครัฐ เอกชน สมาคมการกุศล ตลอดจนผู้ประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอปากช่อง, เขาใหญ่ และภายในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมใจกันจัดให้มีพิธีการสวดพระพุทธมนต์ เพื่อสร้างกุศลจิต และแผ่เมตตาให้พี่น้องชาวจีนให้ปลอดภัย จากวิกฤตไวรัสโคโรนาในครั้งนี้

 

 

           ทั้งนี้กำหนดการ  “Pray For China With Love” จะจัดขึ้น 2 วัน คือ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในวันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 19.00 - 00.30 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ข้ามคืน ณ มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคเช้า ณ มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม เวลา 09.00 - 12.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศล (พิธีจีน) และภาคบ่าย เวลา 13.30 - 14.30 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ ลานธรรม หลวงพ่อทวด เขาใหญ่ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

 

           “ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ดังกล่าวได้ทั้ง 2 วัน โดยนอกจากการสวดมนต์และการบำเพ็ญกุศลตามแบบพิธีจีนแล้ว จะมีการเขียนข้อความให้กำลังใจชาวอู่ฮั่นด้วย โดยกระดาษข้อความที่ทุกคนช่วยกันเขียนจะรวบรวมและนำไปมอบให้แก่สถานทูตจีน เป็นการส่งผ่านกำลังใจให้แก่คนจีนที่เปรียบเสมือนพี่น้องของเราเช่นกัน”  นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่กล่าวเชิญชวน