ยืมหนังสือ เข้าใช้ห้องสมุด = บริจาค 1 บาท ให้ รพ. กับประชาคมหอสมุด มธ.

 

ประชาคมหอสมุด มธ. ชวนทำบุญ กับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ยืมหนังสือ 1 เล่ม = บริจาค 1 บาท กับห้องสมุดในเครือข่าย และเข้าใช้ 1 ครั้ง = การบริจาค 1 บาท ที่ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 


วาเลนไทน์นี้ ประชาคมหอสมุด มธ. ชวนทำบุญ กับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

 

เมื่อคุณยืมหนังสือ 1 เล่ม จากห้องสมุดสาขา หรือ เข้าใช้ห้องสมุดประชาชนฯ 1 ครั้ง ประชาคมหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะร่วมสมทบทุน 1 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

 

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

 

ห้องสมุดที่เข้าร่วมกิจกรรม : การยืมหนังสือ 1 เล่ม = บริจาค 1 บาท ได้แก่

 

- หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

- หอสมุดปรีดี พนมยงค์

- ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

- ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

- ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย

- ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

- ห้องสมุดดิเรก ชัยนาม

- ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)

- ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

 

การเข้าใช้ 1 ครั้ง = การบริจาค 1 บาท ได้แก่

- ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ท่านใดที่ประสงค์บริจาคเพิ่มเติมสามารถบริจาคได้ที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุดสาขาทุกแห่ง

 

---------

Facebook: Thammasat University Library

Website: www.library.tu.ac.th

Line@: @pridilibrary

 

 

CR : Facebook Thammasat University Library