จิตอาสารัฐสภา จับมือเครือข่าย จัดกิจกรรมเสริมแกร่งเด็กแก่งกระจาน

           

จิตอาสารัฐสภาจับมือภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “วันสุข สนุกกิจกรรม สร้างสรรค์วัยเด็ก” เสริมแกร่งเด็กนักเรียนอำเภอแก่งกระจานเติบโตอย่างมีคุณภาพ

 

 

           นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันสุข สนุกกิจกรรม สร้างสรรค์วัยเด็ก” จัดโดย ชมรมช่างภาพการเมือง นำโดย นายชัยยศ  ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมฯ ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสารัฐสภา ทำดีตามรอยพ่อ และโครงการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต้ สสส. ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี เด็กนักเรียนจาก 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านท่าเรือ โรงเรียนบ้านท่าหัวรบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมคณะครู อาจารย์ 200 คน ร่วมกิจกรรม

 

 

           กิจกรรม “วันสุข สนุกกิจกรรม สร้างสรรค์วัยเด็ก” มีการมอบเครื่องปั๊มน้ำ แทงค์น้ำ ให้กับโรงเรียน รวมทั้งชุดปฏิบัติธรรม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ และชุดความรู้เพื่อการดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ตลอดจนการเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนจาก 3 โรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กนักเรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพครบทุกด้าน ทั้งกาย ใจ จิตและปัญญา พร้อมกันนี้ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ ระหว่างทีมชมรมช่างภาพการเมือง กับ ทีมสานพลัง 3 โรงเรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รวมทั้งได้มีกิจกรรมสันทนาการร่วมกันด้วย