“นักสืบจราจร” นิทรรศการสัญจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กไทย

สสส. จับมือศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคและเครือข่าย 50 โรงเรียนทั่วประเทศ กระตุ้นเด็กไทยตื่นรู้ภัยท้องถนน ผ่านนิทรรศการชุดนักสืบจราจร เดินทางใกล้ไกลปฏิบัติตามกฎจราจร หลังพบเด็กไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 5,453 คน

 

 

 

           ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในโอกาสเปิดตัวนิทรรศการชุดนักสืบจราจรว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการบาดเจ็บและพิการของเด็กไทย ในแต่ละปีมีเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 0-24 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 5,453 คน บาดเจ็บและพิการมากถึง 73,612 คน ส่วนพาหนะที่เกิดเหตุมากสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ โดยมีเด็กไทยเพียง 7% เท่านั้นที่สวมใส่หมวกกันน็อก และพบว่า 6 นาทีคือเวลาส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุจักรยานยนต์หลังออกเดินทาง ซึ่งไม่ไกลจากบ้าน โครงการดังกล่าวจึงไม่เพียงแค่เสริมการเรียนรู้ให้เด็ก แต่ยังสร้างเครื่องมือการเรียนการสอนให้กับครู และโรงเรียน เพื่อเสริมทักษะการใช้ชีวิตประจำวันกับการเรียนรู้เรื่องจราจร โดยเชื่อว่าความรู้นี้จะช่วยสร้างให้เด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การรู้วินัยจราจรจนเกิดเป็นสังคมที่ปลอดภัยได้

 

 

           ด้าน นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า อุบัติเหตุจราจรเป็นปัญหาด้านสุขภาวะที่จำเป็นต้องสื่อสารสร้างการรับรู้และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. มีบทบาทสร้างความเข้าใจและขยายฐานความรู้ในประเด็นสุขภาวะด้านต่างๆ จึงเล็งเห็นแนวทางความร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้นำนิทรรศการไปจัดแสดงให้กับประชาชนในพื้นที่คาดว่าผู้เข้าร่วมจะสามารถเรียนรู้และจดจำหลัก 4 ห้าม 3 ต้อง ได้แก่ ห้ามโทร ห้ามเล่น ห้ามเร็ว ห้ามดื่มแล้วขับ ต้องมอง ต้องสวม ต้องคาด นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนขนาดย่อ ภายในโรงเรียนเครือข่ายอีก 50 แห่งทั่วประเทศ

 

 

           ขณะที่ นายเจริญชัย ขวัญสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ขานรับยุทธศาสตร์มหานครแห่งความปลอดภัย ภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี โดยจัดให้มีการบูรณาการความรู้ด้านความปลอดภัยในชีวิตเข้าไปในวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ลูกเสือ การประชุมผู้ปกครอง พร้อมสำรวจเส้นทางการเดินทางไปกลับของนักเรียน โดยภายหลัง สสส. นำบอร์ดความรู้ขนาดย่อไปติดตั้งภายในโรงเรียน พบว่าเด็กให้ความสนใจชมอย่างมาก หลังจากนี้จึงเตรียมจะนำคณะนักเรียนระดับปฐมศึกษา 1-6 มาเยี่ยมชมนิทรรศการนักสืบจราจรแบบเต็มรูปแบบที่ สสส. เพราะเชื่อว่าจะสามารถสร้างการจดจำได้มากกว่าการท่องจำตำรา

 

 

           ทั้งนี้ พื้นที่ติดตั้งนิทรรศการนักสืบจราจร 10 แห่ง ได้แก่

           (1) กรุงเทพมหานคร : อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. : เริ่ม 8 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 63

           (2) ฉะเชิงเทรา : ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา(KCC) : เริ่ม 16 กุมภาพันธ์-24 มีนาคม 63

           (3) นครสวรรค์ : ศูนย์วิทยาศาสตร์นครสวรรค์ : เริ่ม 26 มีนาคม-9 เมษายน 63

           (4) น่าน : โรงพยาบาลน่าน : เริ่ม 12-26 เมษายน 63

           (5) ลำปาง : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง : เริ่ม 28 เมษายน-13 พฤษภาคม 63

           (6) ยะลา : อุทยานการเรียนรู้ยะลา : เริ่ม 18 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 63

           (7) ภูเก็ต : อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต : เริ่ม 4-18 มิถุนายน 63

           (8) อุดรธานี : ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี : เริ่ม 24 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 63

           (9) ขอนแก่น : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น : เริ่ม 11-25 กรกฎาคม 63

           (10) ร้อยเอ็ด : ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด : เริ่ม 28 กรกฎาคม 63 และตั้งเป็นนิทรรศการถาวร

 

           ผู้สนใจติดต่อประสานเข้าชมนิทรรศการนักสืบจราจรได้ที่ 02-343-1500