ผนึกกำลังลงนามร่วมดึงนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวเขาใหญ่

ททท. จับมือ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน  และ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ลงนาม MOU ดึงนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าประเทศไทยตลอดปี เน้นผลักดันกิจกรรมไฮไลท์เขาใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง

 

 

          นายรณรงค์ ชีวินสิริอำนวย นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน และ ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการท่องเที่ยวเขาใหญ่ "เรารักเขาใหญ่" (We Love Khao Yai)  พื้นที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

 

 

          นายรณรงค์ ชีวินสิริอำนวย นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน กล่าวกว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ตลอดจนกระตุ้นอัตราการเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศไทย ได้กำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านศิลปวัฒนธรรม มุ่งหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน  โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆ  โดยมี ททท. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ  “เรารักเขาใหญ่ (We Love KhaoYai)” ควบคู่กันไป

 

 

          ขณะที่ ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ กล่าวว่า ได้นำสินค้า บริการ อาหาร โรงแรมที่พัก ที่มีความโดดเด่นจากผู้ประกอบการบริเวณเขาใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง มาจัดแสดงเพื่อเปิดตัวโครงการฯ  รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมในพื้นที่ โดยในช่วงเริ่มต้นได้กำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว ใช้ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งแต่ละวันจะจัดแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติ เที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน การกีฬาเพื่อสุขภาพ  ซึ่งเป็นจุดเด่นจุดไฮไลท์ของเขาใหญ่ทั้งหมด เพื่อสร้างความประทับใจ และให้เขาใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน หวังจะสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทั้งปี

 

 

          ด้าน นายสันติ แสวงเจริญ ผู้อำนวยการกองตลาดเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า เขาใหญ่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ ททท.ได้ทำโครงการเพื่อรองรับการกระจายนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวหลักมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่เพิ่ม ขึ้นอย่างช้าๆ โดยในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมากว่า  6,200,000 โดยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 40,000 รายหรือร้อยละ 14 และ 3 อันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มากที่สุดคือญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย ส่วนนักท่องเที่ยวจีนอยู่ที่อันดับ 6-7 มีจำนวนประมาณ 8,000 คน ดังนั้นเมื่อมีความร่วมมือของผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะดึงนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 

 

          “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ทั้งเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมในพื้นที่ผ่านทางและสำนักงานททท. ทั้ง 5 แห่งในจีน พร้อมทั้งจะเชิญสื่อมวลชนจีนมาร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นการรับรู้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจีน คาดว่าจะเพิ่มอัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะบริเวณเขาใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงได้มากขึ้น” นายสันติกล่าว