สมาคมนักเขียนฯ มอบ “รางวัลนราธิปฯ” เสาร์ 18 ม.ค. 63


สมาคมนักเขียนฯ จัดประชุมใหญ่ประจำปี พร้อมมอบรางวัลนราธิปฯ เสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ


 

          สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมพิธีมอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2562 และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ