จุฬาฯ แจกฟรี e-Book “เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM2.5”


กลุ่มเฝ้าระวังฝุ่น จุฬาฯ จัดทำหนังสือคู่มือ “เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM2.5”  แจกฟรี เพื่อความรู้ความเข้าใจมลภาวะในอากาศ และวิธีการป้องกัน


 

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กลุ่มเฝ้าระวังฝุ่น ได้จัดทำหนังสือคู่มือ “เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM2.5” พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยระบุว่าเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะในอากาศ รวมไปถึงวิธีการป้องกันตนเองจากฝุ่น เพื่อให้ทุกคนอาศัยอยู่กับฝุ่นได้อย่างปลอดภัย และไม่เกิดความตื่นตระหนก

 

 

          ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือคู่มือ “เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM2.5” ในรูปแบบ e-Book หรือดาวน์โหลดได้ฟรี รวมทั้ง ติดต่อขอรับหนังสือคู่มือ “เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM2.5” ในรูปแบบเล่มหนังสือ ได้ฟรี ที่ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3057

 

          ดาวน์โหลด e-Book “เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM2.5”

 

CR : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.chula.ac.th