การรถไฟฯ น่ารัก แจก “ข้าวหอมมะลิ” ของขวัญปีใหม่ แก่ผู้โดยสาร

การรถไฟแห่งประเทศไทย แจกของที่ระลึก “ข้าวหอมดอกมะลิ 105” แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมติดแท็ก #ความรับผิดชอบของเราส่งคุณถึงบ้านอย่างปลอดภัย #กลับบ้าน #ปลายทางของคุณคือจุดหมายอันยิ่งใหญ่ของเรา

 

 

          แฟนเพจ “ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย” โพสต์ภาพพร้อมข้อความ

           ในช่วงเทศกาลปีใหม่ การรถไฟฯ ได้เตรียมของที่ระลึกเป็นข้าวหอมดอกมะลิ105 เพื่อมอบให้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

 

          เพราะเรารู้ว่า...ทุกๆ เทศกาล...เป็นวันพิเศษของคุณ

          เดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข

 

 

          #ความรับผิดชอบของเราส่งคุณถึงบ้านอย่างปลอดภัย #กลับบ้าน #รถไฟไทย #รฟท. #ปลายทางของคุณคือจุดหมายอันยิ่งใหญ่ของเรา

 

          ทั้งนี้ “ข้าวหอมมะลิ” เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย กลิ่นหอมคล้ายใบเตย แม้จะนำพันธุ์ข้าวชนิดนี้ไปปลูกที่อื่นก็ไม่ได้คุณภาพดีเท่ากับปลูกในประเทศไทย และยังทำให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วย

          ส่วน“ข้าวหอมดอกมะลิ 105” เกิดจากการปลูกเพื่อคัดพันธุ์บริสุทธิ์และเปรียบเทียบพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2502 ได้พันธุ์บริสุทธิ์ข้าวขาวดอกมะลิ 4-2-105105 (หมายเลข 4 หมายถึงอำเภอที่เก็บมาอำเภอบางคล้า หมายเลข 2 หมายถึง ชื่อพันธุ์ข้าวที่เก็บในอำเภอนั้น คือ พันธุ์หอมมะลิ และ หมายเลข 105 คือ ตำแหน่งรวงข้าวของพันธุ์หอมมะลิที่เก็บในที่นั้น รวงที่ 105) ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ข้าวได้อนุมัติให้เป็นพันธุ์ส่งเสริมแก่เกษตรกร เรียกกันทั่วไปว่า “ขาวดอกมะลิ 105” และมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 จนได้ข้าวพันธุ์ กข 15 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ประกาศให้ ข้าวทั้ง 2 พันธุ์เป็นข้าวหอมมะลิไทย

 

CR : FB ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย