“กสอ.” คิกออฟ ปี 63 “ปั้น ปรุง เปลี่ยน” SMEs ให้ดีพร้อม

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ทุ่มงบกว่า 800 ล้าน เดินหน้า“ปั้น ปรุง เปลี่ยน” ผู้ประกอบการ SMEs ให้ดีพร้อม (DIprom) คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 13,000 ล้านบาท

 

 

         นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแถลงนโยบายและทิศทางการช่วยเหลือเอสเอ็มอีในปี พ.ศ. 2563 ว่า ในปีหน้าทาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จะดำเนินการตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการ “ปั้น ปรุง เปลี่ยน” เอสเอ็มอีให้ดีพร้อม (DIProm) ซึ่งในมิติของ “การปั้น” ก็จะมีการดำเนินการ 3 เรื่อง “ก - ส - อ”  1) ก = เกษตรอุตสาหกรรม 2) ส = สร้างสรรค์ 3) อ = อัจฉริยะ

 

 

 

         ส่วนเรื่องที่สอง “การปรุง” ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการ หน่วยงานที่เป็นกลไกของการพัฒนาเอสเอ็มอีทั้งหมดในประเทศนี้ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่จะมาช่วยกันในการสร้างระบบนิเวศน์ในการพัฒนาเอสเอ็มอี

 

         และเรื่องที่สาม “การเปลี่ยน” คือการเปลี่ยนวิธีการทำงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  โดยการปรับโครงสร้างภายใน คือ การตั้งกองเกษตรอุตสาหกรรมขึ้นมา การปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้งหมดให้มีมิติในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสากรรมให้มากขึ้น ซึ่งก็จะตรงกับนโยบายของทางรัฐบาลในการให้เอสเอ็มอีเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนของประเทศ

 

 

         ทั้งนี้ การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกับทาง กสอ. และพัฒนารายได้ขึ้นมาประมาณ 10 เท่า ซึ่งคิดว่าจะมีการขยายผลตรงนี้องค์กรของรัฐไม่สามารถทำงานได้ด้วยเพียงหน่วยงานเดียว แต่สามารถทำได้ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งก็จะมีเรื่องของ Big Brother โดยโครงการนี้จะเป็นลักษณะพี่ช่วยน้อง โดยที่รุ่นที่ 1 ช่วยรุ่นที่ 2 รุ่นที่ 2 ช่วยรุ่นที่ 3 ซึ่งถ้าสามารถดำเนินการตรงนี้ได้ก็จะช่วยใน 2 จุด จุดหนึ่งคือการพี่ช่วยน้อง อีกจุดหนึ่งคือการเข้าไปสู่ระบบดึงคนเข้าไปในการช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอการอุดหนุนจากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียว

 

          “สำหรับเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตั้งเป้าในการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการกว่า 16,200 คน 2,200 กิจการ 9,600 ผลิตภัณฑ์ และ 70 กลุ่ม คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 13,000 ล้านบาท ทั้งนี้ สิ่งที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเน้นคือคุณภาพ เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจต้องทำให้ได้กับกิจการที่จะไปพัฒนาให้ดี ถึงจะมีเป็นจำนวนมาก แต่ต้องให้แข็งแรงจริง ๆ เพราะในปีนี้เป็นเป้าหมายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เราจะ “ปั้น ปรุง เปลี่ยน” เอสเอ็มอีให้ดีพร้อม (DiProm) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ให้ก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป” นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย