“สิขรินทร์ สนิทชน” คว้ารางวัล บทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่นฯ กองทุน ม.ล.บุญเหลือ

“ผู้หญิงรักชาติ ผู้หญิงในประวัติศาสตร์ พิษสวาทของทมยันตี” ของ “สิขรินทร์ สนิทชน” คว้ารางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ พิธีมอบรางวัล 1 มีนาคม 2563

 

 

          กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ประกาศผลรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ได้แก่ “ผู้หญิงรักชาติ ผู้หญิงในประวัติศาสตร์ พิษสวาทของทมยันตี” ของ “สิขรินทร์ สนิทชน” จากผลงานส่งประกวด 35 ราย ซึ่งกำหนดให้ส่งบทวิจารณ์รายละ 2 เรื่อง โดยมีผู้ส่งบทวิจารณ์เพียง 1 เรื่องจำนวน 4 ราย คณะกรรมการจึงพิจารณาจากผู้ส่งประกวดตามเกณฑ์รายละ 2 เรื่อง จำนวน 31 ราย รวม 62 เรื่อง และตัดสินให้ผลงานบทวิจารณ์ของ “สิขรินทร์ สนิทชน”  ได้รับรางวัลดังกล่าว

 

 

          ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้กำหนดวันจัดงานรำลึกถึงหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ และพิธีมอบรางวัลวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562  ในงานรำลึกถึงหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563