“จานทองน้องอร่อย” สุดยอด OTOP ชวนชิม OTOP City 2019 ที่เมืองทอง

กรมการพัฒนาชุมชน การันตี สุดยอด OTOP ชวนชิม ในงาน OTOP City 2019 มีให้ลองลิ้มชิมรสกันถึง 23 ธันวาคม นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี พลาดแล้วหมด อดชิม “จานทองน้องอร่อย”  

 

 

          นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบรางวัล "จานทองน้องอร่อย" การประกวดสุดยอดอาหาร 5 ประเภท ในโซน OTOP ชวนชิม ภายในงาน OTOP City 2019 โดยมีคณะผู้บริหาร สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัล ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

 

 

          ทั้งนี้ รางวัล "จานทองน้องอร่อย" ทั้ง 5 ประเภท การันตีความอร่อยจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเชฟมิชลินสตาร์ โดยพิจารณาจากรสชาติอาหารและความสะอาดเป็นหลัก โดยมีผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิมได้รับการคัดเลือก จำนวน 25 ร้าน ดังนี้

 

 

          ประเภทอาหารจานเดียว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "ข้าวเปิ๊ป" นางจอม แก้วคต  จังหวัดสุโขทัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ "ข้าวคลุกกะปิ" นางปทุมทิพย์ แก่นจ้าย จังหวัดสิงห์บุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ "ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ" นางบุญยวีร์ สาสมจิตต์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รางวัลชมเชย ได้แก่ "หอยทอด" นายพยุง แสงเจริญ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ "ขาหมูจุฬา" นายจำเนียร เพิ่มทองอินทร์ จังหวัดกรุงเทพฯ

 

 

          ประเภทอาหารท้องถิ่น  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "แกงเหลือง" ร้านคั่วเป็ดตรัง นางวันดี สะดา จังหวัดตรัง  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ "แกงป่าหน่อไม้" ร้านวิสาหกิจไข่หวาน นางเรณู จันทร์เสงี่ยม จังหวัดอ่างทอง  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ "แหนมเนือง (วีทีแหนมเนือง)" นายทอง กุลธัญวัฒน์ จังหวัดอุดรธานี รางวัลชมเชย ได้แก่ "ไก่ย่างเขาสวนกวาง" นางสาวบุษบา จันปิดตา จังหวัดขอนแก่น และ"กุยช่ายแป้งบาง" นางวราภรณ์ พุทธิยาวัฒน์ จังหวัดกรุงเทพฯ

 

 

          ประเภทอาหารไทยโบราณ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "ปลาทูซาเตี๊ยะต้มเค็ม" นางอริยาวรรณ์ พงษ์จารุคุปต์ จังหวัดสมุทรสาคร  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ "ผัดไทยโบราณสุโขทัย" นายกัมปนาท เปรมใจ จังหวัดสุโขทัย  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ "แกงฮังเล" นางสุพัฒ หนองช้าง จังหวัดแพร่  รางวัลชมเชย ได้แก่ "อาหารเพื่อสุขภาพแกงเห็ด" นางกัณจนพร ภารสุวรรณ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ"ไส้กรอกสุโขทัย" นายสุวัตน์ มาคำ จังหวัดสุโขทัย

 

 

          ประเภทขนมไทย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "ขนมกง" วิสาหกิจชุมชนขนมกงแม่อรุณ นางอิทนา สารบัน จังหวัดอุทัยธานี  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ "ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวน้ำหอม" นางสมปรารถนา จือขจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ "ถ้วยฟู มรกต" คุณภัสสรภรณ์ ทรัพย์ทวีพูนผล จังหวัดสระแก้ว  รางวัลชมเชย ได้แก่ "กะหรี่ปั๊บ" นายภูวนาถ มุสิกภูตานนท์ จังหวัดสุโขทัย และ"เค้กมะพร้าวน้ำหอม" นางสาวโสพิศ แววทอง จังหวัดราชบุรี

 

 

          ประเภทเครื่องดื่ม  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "น้ำอ้อยไร่ไม่จน" นายชัยพร ประเสริฐเจริญกุล จังหวัดราชบุรี   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ "ชาชัก" นายอุดม พงศ์กระพันธุ์ จังหวัดนครปฐม  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ "กาแฟคั่วคู่ขวัญ กาแฟสดเขลางค์นคร ไร่ปางมะโอ" นายพันธ์ศักดิ์ ศรีวงษ์ จังหวัดลำปาง  รางวัลชมเชย ได้แก่ "น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง" คุณกันตนา สันติกุลชาติ จังหวัดนนทบุรี และ"กาแฟโกปิ๊ บ้านทองอินทร์" นางสาวปวีณา สามารถกิจ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

          “ขอเชิญชวนมาลองลิ้มชิมรส สุดยอดอาหารรสชาติดี การันตีด้วยรางวัล "จานทองน้องอร่อย" ในโซน OTOP ชวนชิม และเลือกช้อปของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์ OTOP ทั่วประเทศ มากกว่า 20,000 รายการ 2,500 ร้านค้า ในงาน OTOP City 2019 วันนี้ - 23 ธันวาคม 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี งานเหลืออีกสองวันเท่านั้นนะครับ” รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเชิญชวน