ผู้ประพันธ์หรือทายาท รับฟรี หนังสือ “วรรณกรรมยอดเยี่ยม ในสมัยรัชกาลที่ 9”

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมแจ้งให้ผู้ประพันธ์หรือทายาท ขอรับหนังสือ “วรรณกรรมยอดเยี่ยม ในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” ได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

          ตามที่ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า “สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม” ได้จัดทำหนังสือ “วรรณกรรมยอดเยี่ยม ในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็นหนังสือจากโครงการคัดเลือกวรรณกรรม 5 ประเภท คือ นวนิยาย , เรื่องสั้น , กวีนิพนธ์ , สารคดี และ วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และได้คัดเลือกหนังสือประเภทละ 70 เรื่อง แยกเป็น “ยอดเยี่ยม” 9 เรื่อง และ “ดีเด่น” 61 เรื่อง โดยหนังสือดังกล่าว มีความหนากว่า 500 หน้า พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตสี่สี-ขาวดำ ตลอดเล่ม โดยพิมพ์เผยแพร่ ปีพุทธศักราช 2562 จำนวน 3,000 เล่ม

 

 

          ต่อมา ได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ  โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าวไปเมื่อ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ หอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์ พร้อมกันนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ว่า “ได้จัดพิมพ์หนังสือวรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา เพื่อเผยแพร่วรรณกรรมอันทรงคุณค่าแห่งรัชสมัย ตลอดจนเชิดชูเกียรติศิลปิน นักประพันธ์วรรณกรรมไว้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงเตรียมประสานกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาวรรณกรรมยอดเยี่ยมสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อจัดเข้ารายการหนังสืออ่านนอกเวลาส่งเสริมให้เด็กไทยอ่านและซึมซับแนวคิดศาสตร์พระราชา”

 

 

          ล่าสุดได้มีการประกาศให้ผู้ประพันธ์ หรือ ทายาท สามารถขอรับหนังสือ  “วรรณกรรมยอดเยี่ยม ในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” ได้ที่ ร้านหนังสือกรมศิลปากร อาคารหอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์ โดยติดต่อขอรับได้ที่ คุณคูณ เกษรแย้ม โทรศัพท์ 0 2164 2517 ต่อ 6076 ในวันและเวลาราชการ

 

///////////////////////

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘วรรณกรรมยอดเยี่ยม’ ในสมัย ‘รัชกาลที่ 9’ ตามแนวคิด ‘ศาสตร์พระราชา’

https://www.bangkoklifenews.com/17153967/20191027b