“กสอ.” มอบของขวัญปีใหม่ SMEs ติดอาวุธดิจิทัล ผ่าน หลักสูตร “e-commerce”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าติดอาวุธดิจิทัลผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร e-commerce สำหรับผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 500 ราย เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ แก่ SMEs ทั่วประเทศ หวังเพิ่มองค์ความรู้ เสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อนและทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดในยุคดิจิทัล

 

          นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันตลาดอีคอมเมิร์ซของไทย มีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องตามผู้บริโภคให้ทันว่ามีความต้องการอะไรและนำเสนอประสบการณ์การขายที่ดีเหมาะกับผู้บริโภคอย่างไร จากข้อมูลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : Electronic Transactions Development Agency หรือ ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่า ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าประมาณ 2.81 ล้านล้านบาท และในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าประมาณ 3.15 ล้านล้านบาท

 

 

          จากตัวเลขดังกล่าวได้มีการคาดการณ์ว่าจากนี้ไปจนถึงปี พ.ศ. 2565 ตลาดอีคอมเมิร์ซไทย น่าจะเติบโตขึ้นเฉลี่ยถึงร้อยละ 22 จากเดิมได้ ทั้งนี้ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากจะทำให้การแข่งขันของผู้ประกอบในตลาดอีคอมเมิร์ซเข้มข้นขึ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการผ่านการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ขยายฐานลูกค้า ลดต้นทุนการดำเนินงาน ตลอดจนสื่อสารกับลูกค้าได้รวดเร็วและตรงกลุ่มผู้ซื้อมากขึ้น จึงนับเป็นบริบทใหม่ของภาคการค้าที่มีประสิทธิภาพสูง และถึงแม้ช้าหรือเร็วก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น ธุรกิจการค้าที่ต้องการอยู่รอดจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับตัวเข้าสู่การขายออนไลน์มากขึ้น เพื่อความอยู่รอดและเติบโตในธุรกิจของผู้ประกอบการในอนาคต

 

 

           “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันให้ผู้ประกอบการด้านการตลาดในยุคที่ดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร e-commerce สำหรับผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 500 ราย ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน การมองหาโอกาส และปรับกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของตัวเอง โดยมีแผนการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น7 ครั้ง ใน 6 จังหวัด ทั่วประเทศ ประกอบด้วย 1. กรุงเทพฯ หลักสูตร สร้างยอดขายด้วย Google Ads. Advance ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 2. จ.สงขลา หลักสูตร Google Expert ระเบิดยอดขาย ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2562 3. จ.พิษณุโลก หลักสูตรอัพยอดขายออนไลน์ด้วย Facebook Ads. 4. จ.ตราด หลักสูตรขายออนไลน์ให้รวยด้วยภาพถ่ายและวีดีโอ จัดขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 5. จ.ขอนแก่น หลักสูตร ขายออนไลน์ให้รวยด้วยภาพถ่ายและวีดีโอ จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 6. กรุงเทพฯ หลักสูตรสร้างเว็บไซต์ง่าย ๆ ด้วย WordPress และ 7. จ.เชียงใหม่ หลักสูตร ตอบลูกค้าทันใจ ปิดการขายด้วย Chat Bot จัดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว โดยจำกัดจำนวน 1 หลักสูตรต่อ 1 ท่านเท่านั้น ทั้งนี้ คาดว่าการจัดอบรมดังกล่าว จะส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสนใจในการทำตลาดออนไลน์มากขึ้น มีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดในธุรกิจ รวมถึงเข้าใจถึงความสำคัญของการตลาดด้วยช่องทางออนไลน์นั้น มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังจะช่วยผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้อย่างทั่วถึงและสามารถนำกลับไปใช้ได้จริงในแต่ละธุรกิจและมีความพร้อมในการแข่งขันในโลกดิจิทัล ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติได้อย่างแข็งแรง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป” นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

        ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4594 และ 0 2202 4496 หรือ www.dip.go.th และทาง Facebook Fan Page: digitalDIP9