Airbnb หนุนที่พักนอกเมืองใหญ่ เล็งชุมชน OTOP นวัตวิถี เริ่มที่สระบุรี

พช. จับมือ Airbnb และกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น เดินหน้าแคมเปญระดับโลก Beyond Big Cities ลุยโปรโมทเสริมแกร่งโฮมสเตย์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสระบุรี เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก

 

 


 

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับนางมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb, นายสำเนียง สิมมาวัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, นายอุดร สารคม และนางสาวอารีดา ไวยะวงษ์ เจ้าของที่พักโฮมสเตย์ ร่วมแถลงข่าว Airbnb ชูแคมเปญนอกเหนือจากเมืองใหญ่ : เสริมแกร่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

 

 

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เห็น Airbnb (แอร์บีเอ็นบี) ทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าของโฮมสเตย์ในสระบุรีที่มีความกระตือรือร้นในการแบ่งปันวิถีชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดี โดยการริเริ่มดังกล่าวนี้จะใช้เป็นตันแบบนำไปขยายผลในชุมชนอื่นๆ  รวมทั้งสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เพราะอยากเห็นชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเผยแพร่เสน่ห์ความสวยงาม และสิ่งที่ดีๆ ของไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็งและยั่งยืนอีกด้วย

 

  

          โดยเมื่อครั้งตนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เคยร่วมมือกับแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 เพื่อสนับสนุนเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ และส่งเสริมการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน เปลี่ยนครัวเรือนดั้งเดิมให้เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ากับชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตน สร้างพลังให้ชุมชนเล็กๆ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในด้านการท่องเที่ยวของประเทศได้ตามนโยบายการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองและชุมชนท้องถิ่นของรัฐบาล ที่คำนึงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในชุมชนเป็นสำคัญ

 

  


          นายสุทธิพงษ์ ยังกล่าวอีกว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยคนในชุมชนเป็นเจ้าบ้านให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และอาศัยแพลตฟอร์มของ Airbnb เป็นช่องทางทางการตลาดซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการเติมเต็มตลาดท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งจะเป็นมิติของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนไปสู่ชนบทในทุกสาขาอาชีพ ไม่ใช่เฉพาะเจ้าของบ้าน และจะตรงกับหลักการทำงานที่มุ่งเน้นในปัจจุบัน นั่นคือ เอกชนนำ ประชาชนลงมือทำ ราชการสนับสนุน โดยกรมการพัฒนาชุมชน จะนำความสำเร็จของ อ.หนองแซง จ.สระบุรีนี้ ขยายผลไปยังชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั่วทุกภาคที่ประเมินผลว่า มีความพร้อมที่จะได้เข้าร่วมกับ Airbnb เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น หรือหากมีภาคเอกชนรายอื่นประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนเหมือนอย่างเช่น Airbnb ก็จะยินดีอย่างยิ่ง

 

  

          ด้าน นางมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb กล่าวว่า Airbnb ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปยังชุมชนนอกเหนือจากเมืองใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลไทย Airbnb มีความยินดีที่จะเปิดเผยว่าจังหวัดสระบุรีเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่สำหรับนักเดินทาง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ที่มีความพร้อมจากเจ้าของที่พักที่อยากแบ่งปันที่พักและวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนประสบการณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจอีกมากมาย และ Airbnb มุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ในประเทศไทย

 

  

 

          ขณะที่ นายสำเนียง สิมมาวัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเสริมว่า การทำงานร่วมกับ Airbnb เป็นการช่วยให้โฮมสเตย์หรือบ้านพักที่มีห้องว่างไม่เกิน 4 ห้อง หรือผู้เข้าพักไม่เกิน 20 คน ของคนไทยที่ยังขาดศักยภาพในการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ดียิ่งขึ้น และช่วยส่งเสริมให้เจ้าของโฮมสเตย์ไทยสามารถมอบประสบการณ์ท้องถิ่นไทยที่แท้จริง โดยหวังว่าจะเห็นคนไทยเริ่มทำธุรกิจโฮมสเตย์ของตนเองและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ยิ่งเมื่อผนวกกับการสนับสนุนจาก Airbnb ด้วยแล้ว ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ไทยจะได้รับโอกาสที่ดี สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวหลายล้านคนจากทั่วโลก

 

 

 

          ทั้งนี้ Airbnb (แอร์บีเอ็นบี) เป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับการจองที่พักที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก ณ ตอนนี้ โดยมีที่พักในประเทศไทยให้เลือกหลากหลายมากกว่า 79,600 ที่พัก ราคาตั้งแต่หลักร้อยจนไปถึงหลักหมื่นบาทต่อคืน และยังช่วยผู้ทำธุรกิจในด้านนี้ให้สามารถมีรายได้ เพียงแค่คุณมีห้องว่างสักห้องคุณก็สามารถสร้างรายได้ผ่าน Airbnb ได้ทันที ซึ่งพบว่าปีนี้มีการเติบโตกว่าร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว กอปรกับในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากในประเทศและต่างประเทศหันมาใช้บริการ Airbnb ซึ่งมีความต้องการอยากเข้าพักในบ้านพักท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นและได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวอันแท้จรึง โดยในปี2561 มีผู้เข้าพักในประเทศไทยผ่าน Airbnb มากกว่า 1.9 ล้านคน โดยมีจำนวนผู้เข้าพักในจังหวัดสระบุรีเติบโตมากถึง 115% จากปีที่ผ่านมา (อ้างอิงจากข้อมูลภายในของ Airbnb ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2562) ในขณะที่ข้อมูลนักเดินทางส่วนใหญ่ที่เดินทางไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีมากที่สุดปัจจุบัน คือ ไทย สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ

 

  

          โดยหลังจากการแถลงข่าว ได้มีการนำเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จาก 13 อำเภอ ของจังหวัดสระบุรี อาทิ กระเป๋าจากรังไหม ผลิตภัณฑ์ผักหวาน อำเภอบ้านหมอ, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสปาเรือบุญ ครกหิน กระเป๋าหนัง แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม อำเภอเมืองฯ และฟักทอง เมล่อน อำเภอวิหารแดง ที่นำมาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย