...แห่งการรอคอย... : อ่านบทกวี ‘บันทึก รอยเท้า รายทาง’ (1) : นายทิวา

...แห่งการรอคอย... : อ่านบทกวี บันทึก รอยเท้า รายทาง’ (1) : นายทิวา

 

 

 

...แห่งการรอคอย...

 

๏ ข้าพเจ้านั่งนิ่งริมน้ำนิ่ง

น้ำใสสรรพสิ่งกระจ่างใส

ธารน้ำ, ตกตะกอนตะกอนใจ

ไหลธารน้ำไหลกระซิกกระเซ็น

 

๏ ใบไม้ไหลล่องใบไม้ไหล

โคลนดินจมใต้โคลนดินเห็น

ชีวิตคืนซากชีวิตเป็น

กลบกลืนเน่าเหม็นเร้นกลบกลืน

 

๏ ข้าพเจ้านั่งนิ่งกับข้าพเจ้า

ชีวิตโจนเข้าชีวิตขื่น

น้ำใสขุ่นน้ำอยู่โครมครืน

กวนตะกอนตื่นแตกตะกอน

 

๏ ใบไม้จ่อมจมตมใบไม้

โคลนดินม้วนไหวโคลนดินขย้อน

ชีวิตกลายซากชีวิตจร

เน่าเหม็นยั่วย้อนเน่าเหม็นธาร

 

๏ ข้าพเจ้าตื่นตระหนกกับข้าพเจ้า

สังขารโจนเข้ายุดสังขาร

ขุ่นน้ำเคืองขุ่นยิ่งขุ่นนาน

ตะกอน, ตื่นต้านทะมึนตะกอน

 

๏ ใบไม้รี่ไหลใบไม้รี่

โคลนดินขย่มขยี้โคลนดินขย้อน

ชีวิตกลืนซากชีวิตจร

เน่าเหม็นสะท้านสะท้อนเน่าเหม็นกระทำ

 

๏ ข้าพเจ้าเน่าเหม็นกับข้าพเจ้า

ตื่นใจโจนเข้าตื่นใจถลำ

สายธารวิถีสายธารนำ

แท้ทุกรอยจำแท้ทุกรอย

 

๏ น้ำใสไม่ใสอาจขุ่นคลัก

ตะกอนมีทะลักตะกอนถอย

ใบไม้ไหลจมใบไม้คอย

โคลนดินใหญ่น้อยย่อยโคลนดิน

 

๏ ชีวิตเข้าใจชีวิตเข้า

ไร้ชีวิตเอาชีวิตดิ้น

มีชีวิตอยู่ชีวิตยิน

จบชีวิตสิ้นโดยชีวิต

 

๏ ข้าพเจ้า(จึง)นิ่งริมน้ำนิ่ง

ยึดติดสรรพสิ่งไม่ยึดติด

ความคิดตกตะกอนด้วยความคิด

ยึดจิตนิ่งลอยปล่อยจิตไป

 

๏ ข้าพเจ้านั่งนิ่งริมน้ำนิ่ง

น้ำใสสรรพสิ่งกระจ่างใส

ธารน้ำ, ตกตะกอนตะกอนใจ

ไหลธารน้ำไหลกระซิกกระเซ็น

 

ข้าพเจ้าตกตะกอนตะกอนใจ

ไหลข้าพเจ้าไหลกระซิกกระเซ็น !.

 

                นายทิวา

 

 

 

//........................

หมายเหตุ : บทกวี ...แห่งการรอคอย... : นายทิวา : รางวัลชนะเลิศ ประเภทบทกวี "มติชนอวอร์ด" (รางวัลมติชนสุดสัปดาห์) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555

//........................