สศร. ชวนประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ชิงเงินรางวัลกว่า 4 แสนบาท

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เชิญชวนผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 4 แสนบาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

 

 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมัครเข้าร่วมประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี 2563 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 4 แสนบาท โดยประเด็นที่นำเสนอถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563