“กสอ.” ชู หมู่บ้าน CIV ชุมชนออนใต้ ต้นแบบความสำเร็จชุมชนเข้มแข็ง


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จหมู่บ้าน CIV ชุมชนออนใต้ จ.เชียงใหม่ ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ เตรียมขยายฐานนักท่องเที่ยว และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ในปี 2563


 

          นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

          นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อม เปิดเผยว่า ชุมชนออนใต้ เป็น 1 ใน 9 โมเดลต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งชุมชนดังกล่าวเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2559 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหรรม ได้เป็นแม่งานนำร่องส่งเสริม และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เพื่อยกระดับรายได้กับเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 โดยการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาในท้องถิ่น และเชื่อมโยงชุมชนให้รวมกลุ่มพัฒนา และระดับเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็ง และพร้อมพัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก

 

 

          ทั้งนี้ “ชุมชนออนใต้” เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองเก่าที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมามากมาย ในลักษณะ “ร้อยเรื่องเล่า” เมืองเก่าออนใต้ ยังสามารถรักษาวิถีชีวิตพื้นบ้าน เป็นเมืองที่มีความสงบร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนมาเยี่ยมเยียน ด้วยเหตุปัจจัยด้วยความพร้อมในการเป็นชุมชนแห่งความสมดุลที่มีทุนทางวัฒนธรรม วิถีขีวิต มาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบในการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับการท่องเที่ยว

 

 

          ด้าน นายภิญโญ วิสัย เลขานุการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้ กล่าวถึง จุดเริ่มต้นของชุมชนออนใต้ว่า ชุมชนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชนก็มีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน โดยมีผลิตภัณฑ์เด่นของในชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อ และกระเป๋าต่างๆ จนมีแบรนด์สินค้าชุมชนของตนเอง ภายใต้สโลแกน “พันนาพูเลา ร้อยเรื่องเล่า เมืองเก่าออนใต้” และมีตราสัญลักษณ์เป็นรูป ปลา 3 ตัวว่ายน้ำบนรอบใบไม้ รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เทคนิคการผลิตดั้งเดิมมาผลิตเป็นภาชนะในรูปแบบต่างๆ แต่ยังคงเอกลักษณ์เป็นศิลปะโบราณ

 

 

          นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาพื้นที่เป็นที่พักโฮมสเตย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบัน ออนใต้ สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ขณะเดียวกัน ออนใต้ ยังมีกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการอีดฝ้าย (การปั่นฝ้าย) ทอผ้า การจักสานหวาย-ใบลาน การนวดแผนไทย และทำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กิจกรรมขันโตก ชมฟ้อน การทำบุญตานขวัญข้าวที่วัดป่าตึง การปั้นเครื่องปั้นดินเผา และเซรามิค นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวจุดชมวิว 360 องศา ทริปทำบุญ 9 วัด ตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยมีโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip และ Overnight Trip อีกด้วย

 

 

           “ตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา ชุมชนออนใต้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกๆปี สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี และในปัจจุบันชาวบ้านก็มีช่องทางการตลาดเป็นของตนเอง โดยการขายผ่านสื่อออนไลน์ โดยทำให้มียอดขายมากขึ้น สำหรับทิศทางในปี 2563 ชุมชนออนใต้มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว และจะพัฒนาตลาดออนไลน์ให้กับชุมชน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) มาเป็นพี่เลี้ยงหลัก ที่เข้ามาให้คำแนะนำ พัฒนาออกแบบ และการจัดการที่เป็นระบบ ทำให้ตอนนี้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นต่อไป” นาย ภิญโญ กล่าวทิ้งท้าย

 

          ทั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อเยี่ยมชม ชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 084-9147111 คุณภิญโญ วิสัย 096-6985508 คุณจ้าว หรือทาง Facebook : ontaiciv