สถานทูตไทยในตุรกี จัดงาน “เทศกาลอาหารไทย” โชว์เมนู Street Food

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี เตรียมจัดงาน “เทศกาลอาหารไทย” ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม Ankara HiltonSA เชิญเชฟชื่อดังจากประเทศไทย 5 คน สาธิตปรุงอาหารตลอดงาน เน้นโชว์ Street Food อันโด่งดังของไทย

 

          นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา แถลงข่าวร่วมกับนาย Marc Schumacher, General Manager ของโรงแรม Ankara HiltonSA เพื่อเปิดตัวงาน Thai Food Festival ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาจะร่วมกับโรงแรม Ankara HiltonSA จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากสายการบิน Turkish Airlines, เครือ CP, Indorama และห้างสรรพสินค้า METRO โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญเชฟที่มีประสบการณ์จากประเทศไทย 5 คน ร่วมสาธิตและประกอบอาหารตลอดงานฯ

 

 

          นางพันทิพา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างความรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมไทยในหมู่สาธารณชนตุรกี อันจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้แพร่หลายต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ ไทยและตุรกีกำลังเจรจาจัดทำ FTA ซึ่งจะส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

          ทั้งนี้ การจัดงาน “เทศกาลอาหารไทย”  ในครั้งนี้ นับเป็นปีที่สองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลอาหารไทยในกรุงอังการา แต่จะเป็นครั้งแรก ในตุรกีที่เน้นการนำเสนออาหารไทยในลักษณะ Street Food ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วโลก