สภาสตรีฯ นำ “น้องบิ๊นท์-นางสาวไทย” กราบสักการะสมเด็จพระสังฆราช


สภาสตรีแห่งชาติฯ นำ “น้องบิ๊นท์” นางสาวสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ นางสาวไทยปี 2562 เข้ากราบสักการะสมเด็จพระสังฆราช เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น Miss International ที่ประเทศไทยรอคอยมากว่า 59 ปี

 

  

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ น้องบิ๊นท์ นางสาวสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ นางสาวไทยปี 2562  พร้อมด้วย ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน เจ้าของโรงแรมเอ็นสิริและสิริไทยเจมส์ ผู้ส่งประกวด พร้อมคณะจากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ ผู้จัดประกวดนางสาวไทย เข้ากราบสักการะสมเด็จพระสังฆราช เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสที่น้องบิ๊นท์ นางสาวไทย ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประกวดประเทศญี่ปุ่น ให้เป็น Miss International ที่ประเทศไทยรอคอยมากว่า 59 ปี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

 

          ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระโอวาทให้แก่นางสาวสิรีธร หรือน้องบิ๊นท์ ว่า ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดี ใช้โอกาสนี้ช่วยเหลือสังคม และขอให้มีความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป

 

 

          ด้านน้องบิ๊นท์ กล่าวว่า วันนี้ปลื้มใจมากที่สุดในชีวิต และเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตด้วยเช่นกัน ที่ตนและครอบครัวได้รับอนุญาตให้เข้ากราบสักการะในครั้งนี้ จะขอจารึกไว้ไม่รู้ลืม และขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่นางสาวไทย และ Miss International ให้สมเกียรติภูมิในความเป็นคนไทย ให้เป็นที่รู้จักยังนานาอารยประเทศ โดยจะเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นสตรีไทย ผ่านผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยที่งดงาม และจะไม่หยุดพัฒนาตนเองให้เป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆ ด้านด้วย