เชิญร่วมงาน ‘60 ปี งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส’

เชิญร่วมงาน ‘60 ปี งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

 

ขอเชิญร่วมฟังการ “เสวนาวิชาการ” เฉลิมฉลองโอกาส “60 ปี งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ระหว่างวันที่ 9-11 ธ.ค.62 ณ วัดพระเชตุพนฯ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2562 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 60 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส และได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ แก่การจัดงานสืบเนื่องมากระทั่งรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ วันที่ 9-11 ธันวาคม 2562

ณ ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

9.00 - 12.00 น. "เชตุพนพิมลศิลปสรรค์": ศิลปกรรมวัดพระเชตุพนฯ

13.00-16.00 น. "พนรัตนบาลีวรรณวินิจ": งานนิพนธ์บาลีสมเด็จพระพนรัตน

 

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

9.00 - 12.00 น. "วรวิจิตรวาสุกรีนิพนธ์": พระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

13.00 - 16.00 น. "พยุหยาตราชลมารคพิสิฐ": กระบวนพยุหยาตราชลมารค

 

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

9.00-12.00 น. "ปรมานุชิตชิโนรสวารประวัติ": ประวัติศาสตร์งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

 

ไม่เก็บค่าลงทะเบียน

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในงานนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดและการแข่งขัน เนื่องในโอกาส “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี พ.ศ.2562 ที่ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ มีทั้งหมด 4 รายการ ได้แก่

1.กิจกรรมการประกวดการเล่านิทานประกอบการแสดง ระดับประถมศึกษา

2.กิจกรรมการแข่งขันต่อคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3.กิจกรรมการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4.กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม และระเบียบการสมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

 

 

นอกจากนี้ ยังมีการเชิญชวน นิสิตจุฬาฯ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทประพันธ์ชิงรางวัล วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสประจำปี 2562 โดยเป็นการประกวด กาพย์ฉบัง 16 ความยาว 12-15 บท ในหัวข้อ “60 ปีงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

 

กำหนดส่งตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 น. พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน ส่งด้วยตนเองที่ภาควิชาภาษาไทย หรือส่งถึง

 

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

(วงเล็บมุมซองว่า ประกวดบทประพันธ์นิสิตจุฬาฯ”)

 

 

 

//................

                CR : เพจ "งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส"

                https://www.facebook.com/princeparamanuchit/

 //................