มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จัดสร้างเหรียญ “พระพุทธโสธร” มอบแก่ผู้บริจาคทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้

 

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จัดสร้างเหรียญ “พระพุทธโสธร” หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ” มอบแก่ผู้บริจาคเงินแก่เยาวชนของมูลนิธิฯ เปิดรับจองเหรียญ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

 

 

          มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นประธานมูลนิธิฯ ได้จัดสร้างเหรียญ “พระพุทธโสธร” หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ” เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และมอบเป็นสิริมงคลแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิฯ โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ เป็นประธานฝ่ายรณรงค์หาทุนการศึกษา และ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์หาทุนการศึกษา และเป็นประธานจัดสร้างเหรียญฯ

 

 

 

          มูลนิธิฯ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร อนุญาตให้จัดสร้างเหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ" โดยด้านหลังประทับปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ เนื้อทองคำ ทองคำลงยา เงิน เงินลงยา ทองแดงชุบทอง และทองแดงชุบทองลงยา รวมทั้งเมตตาอนุญาตให้วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นสถานที่รับจองพระ และทำพิธีพุทธาภิเษกด้วย นับว่า พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้เมตตาและมีพระคุณแก่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และต่อเด็กยากไร้ทั่วประเทศเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

          ผู้สนใจร่วมทำบุญเช่าบูชาจัดสร้างเหรียญ "พระพุทธโสธร" หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่น "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดได้ทาง Line ID 080 4042439 หรืออีเมล ruamchit_normklao@hotmail.com โดยใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้เปิดรับจองเหรียญ “พระพุทธโสธร” ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 และจะมีพิธีพุทธาภิเษกในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกำหนดรับเหรียญ “พระพุทธโสธร” ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2563 ณ สถานที่สั่งจอง

 

        มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของทุกท่าน และ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พร้อมทั้งพลานุภาพแห่งบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญมาโดยตลอด จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัวเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ