ขอเชิญสั่งจอง หนังสือพร้อมเสื้อที่ระลึก “เจิมใจเมืองฯ” ของ “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ร่วมสร้าง “บ้านพิพิธภัณฑ์”


เปิดสั่งจองถึง 30 พ.ย. 62 นี้ ชุดหนังสือของขวัญ “เจิมใจเมือง สืบเนื่องบ้านพิพิธภัณฑ์” พร้อมเสื้อที่ระลึกเลือกจังหวัดได้ รวม 77 แบบ ของ “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ศิลปินแห่งชาติ รายได้สนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ “บ้านพิพิธภัณฑ์”


 

 

          “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของผลงานกวีนิพนธ์เล่มล่าสุด “เจิมใจเมือง” เปิดเผยว่า ในการจัดพิมพ์กวีนิพนธ์ “เจิมใจเมือง” ครั้งแรกนี้ นับเป็นกรณีพิเศษ จะจัดทำตามจำนวนที่สั่งจองเท่านั้น โดยจัดเป็นชุดหนังสือของขวัญ “เจิมใจเมือง สืบเนื่องบ้านพิพิธภัณฑ์” ประกอบไปด้วยหนังสือ 1 เล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวอัตลักษณ์ท้องถิ่น 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิสังคมวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต อาหารการกิน สัมมาชีพ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งสินค้า OTOP ที่มาจากชุมชนหมู่บ้านทั่วเมืองไทย

 

 

          ทั้งนี้ภายในหนังสือเป็นบทกวีลายมือทั้งเล่ม  และภายในชุดหนังสือของขวัญนี้ ยังมีเสื้อที่ระลึก “เจิมใจเมือง” สกรีนบทกวีของแต่ละจังหวัด รวม 77 แบบ ให้ผู้สั่งจองสามารถเลือกได้ชุดละ 1 แบบ (จังหวัด) และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ “บ้านพิพิธภัณฑ์-บ้านไร่ใกล้ตลาดที่งิ้วราย” ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมกิจวัฒนธรรม และเอนก นาวิกมูล ผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์

 

 

          ผู้สนใจเป็นเจ้าของชุดหนังสือของขวัญ “เจิมใจเมือง สืบเนื่องบ้านพิพิธภัณฑ์” ราคาชุดละ 400 บาท สามารถสั่งจองและรับได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกสาขา หรือสั่งจองผ่าน Line : @onart หรือ Facebook : On Art | ออน อาร์ต ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562 โดยชุดหนังสือของขวัญฯ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 15 วันหลังยืนยัน และสำหรับผู้ที่ต้องการสั่งจองตั้งแต่ 10 ชุดขึ้นไป กรุณาติดต่อ 063 223 2291 ทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ “บ้านพิพิธภัณฑ์-บ้านไร่ใกล้ตลาดที่งิ้วราย”