‘วรรณกรรมยอดเยี่ยม’ ในสมัย ‘รัชกาลที่ 9’ ตามแนวคิด ‘ศาสตร์พระราชา’

วรรณกรรมยอดเยี่ยม ในสมัย รัชกาลที่ 9’ ตามแนวคิด ศาสตร์พระราชา

 

                “กระทรวงวัฒนธรรม” เปิดรายชื่อ “วรรณกรรมยอดเยี่ยม ในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” 5 ประเภท “นวนิยาย-เรื่องสั้น-กวีนิพนธ์-สารคดี-วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน” ประเภทละ 70 เรื่อง แยกเป็น “ยอดเยี่ยม” 9 เรื่อง และ “ดีเด่น” 61 เรื่อง


 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม” ได้จัดทำหนังสือ “วรรณกรรมยอดเยี่ยม ในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็นหนังสือจากโครงการคัดเลือกวรรณกรรม 5 ประเภท คือ นวนิยาย , เรื่องสั้น , กวีนิพนธ์ , สารคดี และ วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โดยหนังสือดังกล่าว มีความหนากว่า 500 หน้า พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตสี่สี-ขาวดำ ตลอดเล่ม โดยพิมพ์เผยแพร่ ปีพุทธศักราช 2562 จำนวน 3,000 เล่ม

 

 

 

 

 

                ทั้งนี้ ตาม “ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม” เรื่อง “ผลการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อประกาศยกย่องเป็นวรรณกรรม ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา” วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ลงนามโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ในขณะนั้น) ระบุข้อความ ดังนี้

 

“ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากร โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อประกาศยกย่องเป็นวรรณกรรม ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา เพื่อร่วมส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่พระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้มั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

 

                บัดนี้ คณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณายกย่องวรรณกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา ได้พิจารณาคัดเลือกวรรณกรรมยอดเยี่ยมและวรรณกรรมดีเด่น 5 ประเภท (นวนิยาย , เรื่องสั้น , กวีนิพนธ์ , สารคดี , วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน) ประเภทละ 70 เรื่อง (ยอดเยี่ยม 9 เรื่อง , ดีเด่น 61 เรื่อง) ดังนี้

 

 

นวนิยาย (ยอดเยี่ยม 9 เรื่อง)

ชื่อเรื่อง                                                                   ผู้แต่ง                                      ปีที่พิมพ์  สำนักพิมพ์

1.เขาชื่อกานต์                                                       สุวรรณี สุคนธา                     2513       คลังวิทยา

2.ทุ่งมหาราช                                                          มาลัย ชูพินิจ                          2497       บรรณกิจ

3.บางกะโพ้ง                                                          วินทร์ เลียววาริณ                  2550       กรุงเทพ

4.บุษบกใบไม้                                                        กฤษณา อโศกสิน                 2528       แสงดาว

5.ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด                                   โบตั๋น                                      2524       ชมรมเด็ก

6.ผู้ใหญ่ลีกับนางมา                                             กาญจนา นาคนันทน์            2508       แพร่พิทยา

7.แผ่นดินนี้ยังรื่นรมย์                                            ศรีฟ้า ลดาวัลย์                      2519       บรรณาคาร

8.ไผ่แดง                                                                 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช          2498       ชัยฤทธิ์

9.ลูกอีสาน                                                             คำพูน บุญทวี                        2519       บรรณกิจ

 

 

 

นวนิยาย (ดีเด่น 61 เรื่อง)

ชื่อเรื่อง                                                                   ผู้แต่ง                                      ปีที่พิมพ์  สำนักพิมพ์

                1.กองทัพธรรม                                                       สุชีพ ปุญญานุภาพ                               2492       โรงพิมพ์มหามกุฎฯ

                2.เกิดแล้วเป็นคน                                                  ศรีฟ้า ลดาวัลย์                      2517       รวมสาส์น

                3.ขุนเดช                                                                 สุจิตต์ วงษ์เทศ                       2512       กรุงสยาม

                4.คนเผาถ่าน                                                         นิมิตร ภูมิถาวร                      2522       บรรณกิจ

                5.คนหาปลา                                                          เสกสรรค์ ประเสริฐกุล             2529       เทียนวรรณ

                6.ครูบ้านนอก                                                        คำหมาน คนไค                      2520       การเวก

                7.ความรักของวัลยา                                             เสนีย์ เสาวพงษ์                     2495       รวมสาส์น

                8.ความสุขของกะทิ                                               งามพรรณ เวชชาชีวะ           2549       แพรวเยาวชน

                9.คำพิพากษา                                                       ชาติ กอบจิตติ                        2525       ต้นหมาก

                10.คือรักและหวัง                                                  งัฒน์ วรรลยางกูร                  2525       ดวงตา

                11.งู                                                                        วิมล ไทรนิ่มนวล                    2527       ประพันธ์สาส์น

                12.จดหมายจากเมืองไทย                                    โบตั๋น                                      2513       ชมรมเด็ก

                13.จนกว่าเราจะพบกันอีก                                   ศรีบูรพา                                 2496       สุภาพบุรุษ

                14.ชะบน                                                                                ธีระยุทธ ดาวจันทึก                               2537       อาศรมวรรณกรรม

                15.ช่างสำราญ                                                      เดือนวาด พิมวนา                 2546       สามัญชน

16.ดร.ลูกทุ่ง                                                           ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 2528       แพร่พิทยา

17.ตลิ่งสูง ซุงหนัก                                                 นิคม รายยวา                         2531       ต้นหมาก

18.ตะกวดกับคบผุ                                                                นิคม รายยวา                         2529       รูปรวี

19.ใต้ฟ้าสีคราม                                                    ศรีฟ้า ลดาวัลย์                      2520       คลังวิทยา

20.ทองเนื้อเก้า                                                      โบตั๋น                                      2529       สุวีริยาสาส์น

21.เทพราช                                                             ก.สุรางคนางค์                       2498       บำรุงสาส์น (2512)

22.ธรณีนี่นี้ใครครอง                                             กาญจนา นาคนันทน์            2517       แพร่พิทยา

23.นายอำเภอปฏิวัติ                                            บุญโชค เจียมวิริยะ                               2518       บรรณกิจ

24.น้ำเล่นไฟ                                                          กฤษณา อโศกสิน                 2554       เพื่อนดี

25.น้ำห่มดิน                                                           ชนประเสริฐ คินทรักษ์           2556       สสส.

26.นิราศโพนพิสัย                                                 นันทนา วีรชน                         2522       บำรุงสาส์น (รวมสาส์น)

27.บ่วงบาศ                                                           วสิษฐ เดชกุญชร                   2543       มติชน

28.บุญบรรพ์                                                         ศรีฟ้า ลดาวัลย์                      2549       เพื่อนดี

29.บุญเพรงพระหากสวรรค์                                                ศุภร บุนนาค                          2514       เพื่อนดี

30.ปลายนาฟ้าเขียว                                             วัฒน์ วรรลยางกูร                                 2532       ปลายนา

31.ปุลากง                                                              โสภาค สุวรรณ                      2515       บรรณกิจ

32.ฝั่งแสงจันทร์                                                     ประชาคม ลุนาชัย                 2540       สหการคนวรรณกรรม

33.พระอาทิตย์คืนแรม                                          ชมัยพร แสงกระจ่าง              2544       คมบาง

34.พล นิกร กิมหงวน                                            ป.อินทรปาลิต                       2482-2511 เพลินจิตต์

35.เพชรพระอุมา                                                   พนมเทียน                              2512       ผ่านฟ้า

36.ฟ้าใกล้ทะเลกว้าง                                            นราวดี                                    2538       เพื่อนดี

37.เมืองนิมิต                                                          เรียมเอง                                 2530       วลี

38.แม่สายสะอื้น                                                   อ.ไชยวรศิลป์                         2493 โรงพิมพ์ไทยพาณิชยการ

39.ร้อยป่า                                                              อรชร - พันธ์ุ บางกอก           2507       นิตยสารบางกอก

40.รอยวสันต์                                                         ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง              2551       ประพันธ์สาส์น

41.รัตนโกสินทร์                                                     ว.วินิจฉัยกุล                           2535       ต้นอ้อ

42.รากนครา                                                          ปิยะพร ศักดิ์เกษม                                2543       ดอกหญ้า

                43.เราลิลิต บนหลุมศพวาสิฏฐี                         ร. จันทพิมพะ                         2474       อุดม, ผดุงศึกษา

                44.ลว.สุดท้าย                                                       โก้ บางกอก                           2523       ประพันธ์สาส์น

                45.ลอดลายมังกร                                                 ประภัสสร เสวิกุล                  2432       ดอกหญ้า

                46.ลุงเย็น ฅนสามัญ “เรื่องไม่ธรรมดาของชาวบ้านธรรมดา” ชลลดา ปะการัง             2548       เคล็ดไทย

                47.ลูกทาส                                                             รพีพร                      2506 นสพ.รายปักษ์เดลิเมล์วันจันทร์

48.เลือดขัตติยา                                                    ลักษณวดี                               2513       คลังวิทยา

49.แลไปข้างหน้า เล่ม 1 ภาคปฐมวัย                  ศรีบูรพา                                 2495       คลังวิทยา (2517)

50.วิถีคนกล้า                                                        มาลา คำจันทร์                      2527       คนวรรณกรรม

51.สร้อยทอง                                                         นิมิต ภูมิถาวร                        2519       บรรณกิจ

52.สร้างชีวิต                                                          พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ   2513       เสริมวิทย์บรรณาคาร

53.สารวัตรเถื่อน                                                   วสิษฐ เดชกุญชร                   2528       มติชน

54.สินในน้ำ                                                            ไม้เมืองเดิม                            2512       บรรณาคาร

55.สี่แผ่นดิน                                                           ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช          2494       นสพ.สยามรัฐรายวัน

56.เสเพลบอยชาวไร่                                            รงค์ วงษ์สวรรค์                    2512       โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์

57.หนังสือชุด เจ้าพ่อ เจ้าเมือง เจ้าแม่                                อาจินต์ ปัญจพรรค์                               2534       มติชน

58.หุบเขาแสงตะวัน                                              พิบูลศักดิ์ ละครพล                               2519       ดอกไม้

59.อยู่กับก๋ง                                                           หยก บูรพา                             2519       ประพันธ์สาส์น

60.อยู่เย็นเป็นสุข                                                  ดวงใจ                                     2546       เพื่อนดี

61.อุดมการณ์บนเส้นขนาน                                 อรุณมนัย                                               2517       บรรณกิจ

 

 

 

เรื่องสั้น (ยอดเยี่ยม 9 เรื่อง)

ชื่อเรื่อง                                                                   ผู้แต่ง                                      ปีที่พิมพ์  สำนักพิมพ์

                1.ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง                          อัศศิริ ธรรมโชติ                     2521       เจ้าพระยา

                2.แจ่มรัศมีจันทร์และรวมเรื่องสั้นเกือบทั้งชีวิตของ เสนีย์ เสาวพงศ์                 2551       มติชน

                3.แผ่นดินอื่น                                                          กนกพงศ์ สงสมพันธุ์                                2539       นาคร

                4.ฟ้าบ่กั้น                                                               ลาว คำหอม                           2501       เกวียนทอง

                5.รวมเรื่องสั้นคึกฤทธิ์ ปราโมช                            คึกฤทธิ์ ปราโมช                    2520       สยามรัฐ

                6.รวมเรื่องสั้นรับใช้ชีวิตของศรีบูรพา                  ศรีบูรพา                 2517 สโมสรนศ.คณะวิทยาศาสตร์ มช.

                7.เรื่องสั้นนอกเหมืองแร่                                        อาจินต์ ปัญจพรรค์                               2493       มติชน

                8.สวนสัตว์                                                             สุวรรณี สุคนธา                     2518       ลลนา

                9.สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน                                         วินทร์ เลียววาริณ                  2542       บ.ดับเบิ้ลนายน์พริ้นติ้ง

 

 

 

เรื่องสั้น (ดีเด่น 61 เรื่อง)

ชื่อเรื่อง                                                                   ผู้แต่ง                                      ปีที่พิมพ์  สำนักพิมพ์

                1.กรุ่นกลิ่นรัก                                                         เข็มพลอย                               2544       เพื่อนดี

                2.กล้วยหอมในร้านเคเอฟซี                                  กร ศิริวัฒโณ                          2550       นาคร

                3.กลางฝูงแพะหลังหัก                                          อุมมีสาลาม อุมาร                 2557       มติชน

                4.ก่อนตะวันจะขึ้น                                                 รมย์ รติวัน                              2519       ผ่านฟ้าวิทยา

                5.เกิดมาเป็นชีวิต                                                   นิเวศน์ กันไทยราษฎร์           2521       การเวก

                6.แก้วหยดเดียว                                                    ศรีดาวเรือง                            2526       มติชน

                7.ขุนเดช                                                                 สุจิตต์ วงษ์เทศ                       2512       กรุงสยาม

                8.คนบนต้นไม้                                                        นิคม รายยวา                         2512       ต้นหมาก

                9.ครอบครัวกลางถนน                                          ศิลา โคมฉาย                         2535       มิ่งมิตร

                10.ครีบหัก                                                             ประภัสสร เสวิกุล                  2533       ดอกหญ้า

                11.คืนหนึ่งคิดถึงอีกครั้ง                                        เจน จิ                                      2560       แพรวสำนักพิมพ์

                12.จะไปให้ถึงดวงดาว                                          ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์                                2541       บ.ต้นอ้อ 1999 จำกัด

                13.จะหลับตาลงได้อย่างไร                                  เสาวรี                                     2557       ประพันธ์สาส์น

                14.จากสายน้ำสู่นคร                                            ประกาศิต คนไว                    2551       มติชน

                15.เจ้าหงิญ                                                            บินหรา สันกาลาคีรี              2546       มติชน

                16.ชานหมากนอกกระโถน                                   ขรรค์ชัย บุญปาน                  2512       กรุงสยาม

                17.ซอยเดียวกัน                                                    วาณิช จรุงกิจอนันต์              2527       อู่พิมพ์เพกา

                18.ซาเก๊าะและรวมเรื่องเอก                                                มนัส จรรยงค์                         2489       ประพันธ์สาส์น

                19.ด้วยศรัทธาฉันจึงเป็นอยู่                                 ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์                 2532       สมาพันธ์

                20.ดอกไม้ในถังขยะ                                              รงค์ วงษ์สวรรค์                    2518       บรรณกิจ

                21.ดาวที่ขีดเส้นฟ้า                                                               พนม นันทพฤกษ์                   2527       ดอกหญ้า

                22.เต้นรำไปบนท่อนแขนอ่อนนุ่ม                        นทธี ศศิวิมล                          2555       แพรวสำนักพิมพ์

                23.ทางออกที่ถูกปิด                                              ไมตรี ลิมปิชาติ                      2516       บรรณกิจ

                24.นักตกปลา                                                        ขจรฤทธิ์ รักษา                       2534       บ้านหนังสือ

                25.ในยามพระเจ้าหลับใหล                                  สุรชัย จันทิมาธร                    2558       กินนร เพลินไพร

                26.บริษัทไทยไม่จำกัด                                          สนั่น ชูสกุล                             2550       มติชน

                27.บัตรทองคำ                                                      ชัญวลี ศรีสุโข                        2547       ดับเบิ้ลนายน์

                28.บันทึกของคนแซ่ปึง                                         กรณ์ ไกรลาศ                        2517       หนอน

                29.บ้านหลังสุดท้ายของดวงตะวัน                      ประมวล มณีโรจน์                 2542       นาคร

                30.ผ้าทอลายหางกระรอก                                   จำลอง ฝั่งชลจิตร                  2531       กำแพง

                31.ผู้ปลอมแปลงสิงโต                                          เรวัตร พันธุ์พิพัฒน์                                2559       ในดวงใจ

                32.แผ่นดินใหม่                                                      ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์      2537       บ.ต้นอ้อจำกัด

                33.พระเจ้าคนละองค์                                           อิศรา อมันตกุล                     2518       บรรณกิจ

                34.พันธุ์พื้นเมือง                                                    อัตถากร บำรุง                       2541       นาคร

                35.เพลงนกเหยี่ยว                                                                มกุฏ อรฤดี                             2519       หนอน

                36.ไฟพรางเทียน                                                   มาลา คำจันทร์                      2535       คณาธร

                37.มาตุภูมิเดียวกัน                                               วิน วนาดร                              2550       มติชน

                38.มีดประจำตัว                                                    ชาติ กอบจิตติ                        2527       คนวรรณกรรม

                39.มือที่เปื้อนชอล์ค                                              นิมิต ภูมิถาวร                        2517(ครั้งที่2) หนอน

                40.รวมเรื่องสั้น ชุด กลางดง                                 ประเสริฐ สว่างเกษม            2521       เฟื่องฟ้า

                41.รวมเรื่องสั้นพระกับเสือและเรื่องอื่น ๆ          อุเทน วงศ์จันดา                     2551       สามัญชน

                42.รวมเรื่องสั้นร่วมสมัย กำดินกำดาบ                               เจญ เจตนธรรม                     2524       โคมทอง

                43.รางวัลจากป่า                                                  ณัฐวัฒน์ อุทธังกร                 2553       บ้านหนังสือ

                44.ริมฝั่งแม่น้ำหัวใจสลาย                                    พิบูลศักดิ์ ละครพล                               2556       พเนจร

                45.เรากำลังกลายพันธุ์                                         เกริกศิษฏ์ พละมาตร์            2558       นาคร

                46.เราหลงลืมอะไรบางอย่าง                                              วัชระ สัจจะสารสิน                                2551       นาคร

                47.เรื่องสั้น ๆ มุมดี ๆ ของชีวิต                              ไพลิน รุ้งรัตน์                          2539       แพรวสำนักพิมพ์

                48.เรือนใจ                                                              ป. บูรณปกรณ์      2486(พิมพ์ครั้งแรก) ดอกหญ้า(2530)

                49.ล้อติดหล่ม                                                        เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม             2539       ต้นอ้อแกรมมี่

                50.ลูกแก้วสำรอง                                                  ประชาคม ลุนาชัย                 2540       สหการคนวรรณกรรม

                51.ลูกพ่อคนหนึ่ง (ถากไม้เหมือนหมาเลีย)         วัฒน์ วรรลยางกูร                 2529       คนวรรณกรรม

                52.วัฏจักรไร้สำนึก                                                                ปองวุฒิ รุจิระชาคร                               2557       มติชน

                53.สายลมบนถนนโบราณ                                   มาโนช พรหมสิงห์                  2545       แพรวสำนักพิมพ์

                54.เสียงกู่                                                               อำนาจ เย็นสบาย 2516 (พิมพ์ครั้งแรก) กระดาษสา (2527)

                55.หุ่นไล่กา                                                            ไพฑูรย์ ธัญญา                      2557       นาคร

                56.เหนือจอมพลยังมีจอมคน                                               สุวัฒน์ วรดิลก                       2553       มิ่งมิตร

                57.อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง                              ชัยกร หาญไฟฟ้า                  2551       ณ บ้านวรรณกรรม

                58.อสรพิษและเรื่องอื่น ๆ                                     แดนอรัญ แสงทอง                                2556       สามัญชน

                59.อัญมณีแห่งชีวิต                                               อัญชัน                                    2523       คมบาง

                60.อุดมคติแย้ง                                                      เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์            2522       ประพันธ์สาส์น

                61.อุบัติการณ์                                                       วรภ วรภา                               2548       Politics

 

 

 

                กวีนิพนธ์ (ยอดเยี่ยม 9 เรื่อง)

ชื่อเรื่อง                                                   ผู้แต่ง                                                      ปีที่พิมพ์  สำนักพิมพ์

                1.ขอบฟ้าขลิบทอง                                                อุชเชนี (ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา)   2499       ดวงกมล

                2.บทกวีของฉัน : จ่าง แซ่ตั้ง                  จ่าง แซ่ตั้ง                                               2553       ลูก-หลาน จ่าง แซ่ตั้ง

                3.ปณิธานกวี                                         อังคาร กัลป์ยาณพงศ์                          2529       กะรัต

                4.พุทธธรรมคำกลอน เส้นทางสู่ความสุขเย็น     พุทธทาสภิกขุ                         2553       สุขภาพใจ

                5.เพียงความเคลื่อนไหว                       เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์                          2517       ประพันธ์สาส์น

                6.ม้าก้านกล้วย                                      ไพวรินทร์ ขาวงาม                                 2538       แพรวสำนักพิมพ์

                7.รวมบทกวีและงานวิจารณ์ศิลปวรรณคดี ของ กวีการเมือง

กวีการเมือง (จิตร ภูมิศักดิ์)                  2517 กลุ่มแนวร่วมนศ.เชียงใหม่

                8.เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า                          นายผี (อัศนี พลจันทร)                          2517       คนหนุ่ม

                9.ศึกษาภาษิตและร้อยกรอง                               ฐะปะนีย์ นาครทรรพ                           2534       ต้นอ้อ

 

 

 

กวีนิพนธ์ (ดีเด่น 61 เรื่อง)

ชื่อเรื่อง                                                   ผู้แต่ง                                                      ปีที่พิมพ์  สำนักพิมพ์

                1.กลางคลื่นกระแสกาล                       เทือก บรรทัด (เปลื้อง คงแก้ว)             2541       เคล็ดไทย

                2.กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

นาวาเอก(พิเศษ)ทองย้อย แสงสินชัย 2549       ดวงแก้ว

                3.กูเป็นนิสิตนักศึกษา                           สุจิตต์ วงษ์เทศ-ขรรค์ชัย บุญปาน       2512       ประพันธ์สาส์น

                4.ขลุ่ยไม้ไผ่                                            พจนา จันทรสันติ                                   2525       เคล็ดไทย

                5.ขอบกรุง                                              ราช รังรอง (รัตนะ ยาวะประภาษ)       2514 ประพันธ์สาส์น

                6.ความดีนั้นไม่ตาย                               หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล                      2545       อมรินทร์พริ้นติ้งฯ

                7.ความต่างของสรรพสิ่ง                      ธัญญา ธัญญามาศ (ศฤงคาร วาดเวียงชัย) 2546 เพลงวรรณ

                8.ความสุขของแผ่นดิน                          พิชชา ถาวรรัตน์                                    2546       โมมิน

                9.คำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมพระเศวตวรรัตนกรีฯ และพระเศวตสุรคชาธาร

                                                                ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา 2550 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพฯ

                10.คำทอง                                              คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ            2544       เพื่อนดี

                11.จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย                   ทวีปวร (ทวีป วรดิลก)                           2532       อ่านไทย

                12.จะร้องเพลงชาติไทย                        นภาลัย สุวรรณธาดา                           2535       นภาลัย สุวรรณธาดา

                13.ฉันจึงมาหาความหมาย                  วิทยากร เชียงกูล                                   2514       กลุ่มสภาหน้าโดม

                14.ฉันอยากร้องเพลงสักเพลง             ศิริวร แก้วกาญจน์                                 2551       Pajonphai

                15.ณ กาลเวลา                                     อดุล จันทรศักดิ์                                     2549       สนพ.ม.รังสิต

                16.ดอกเสี้ยวแห่งดอยสูง                      วิลักษณ์ ศรีป่าซาง                                                2540       ต้นอ้อ แกรมมี่

                17.ด่านสาวคอย                                   วิสา คัญทัพ                                           2518       ปุถุชน

                18.ต่อสู้ กู้ชาติ เอกราช อธิปไตย         รวี โดมพระจันทร์ (ยุทธพงศ์ ภูริสัมบรรณ) 2518               แก่นสยาม

                19.แต่พี่รักเจ้าคนเดียว                         ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร (ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว) 2544              ลักษมิกร

                20.ทศชาติคำฉันท์                                 บุญเตือน ศรีวรพจน์                              2547 กรมศิลปากรฯ

                21.ทะเล ป่าภู และเพิงพัก                    พนม นันทพฤกษ์ (สถาพร ศรีสัจจัง)    2541       มิ่งมิตร

                22.ทางจักรา                                          ศิวกานท์ ปทุมสูติ                                  2559       แพรวสำนักพิมพ์

                23.ธรรมชาติของหัวใจ                          กุดจี่พรชัย แสนยะมูล                        2559       ไม้ยมก

                24.ธารแสนสาย                                    พจนาถ พจนาพิทักษ์                            2538       ทานตะวัน

                25.นกเถื่อนเท่านั้นที่รู้ว่าฤดูใบไม้ผลิยังจะมา วีระศักดิ์ ยอดระบำ                  2530       สู่ฝัน

                26.นักฝันข้างถนน                                 วารี วายุ (วินัย อุกฤษณ์)                      2526       ปุถุชน

                27.นาฏกรรมบนลานกว้าง                   คมทวน คันธนู (ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร) 2525   ดอกหญ้า

                28.ในความไหวนิ่งงัน                            นายทิวา (เอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร)         2553       ออน อาร์ต ครีเอชั่น

                29.ในเวลา                                             แรคำ ประโดยคำ (สุพรรณ ทองคล้อย)              2541       รูปจันทร์

                30.บันไดกระดาษ                                 สายพร ปัทมเรขา                                  2537       ต้นอ้อ

                31.บางคนอาจเดินสวนทางเราไป       บัญชา อ่อนดี                                         2559       แพรวสำนักพิมพ์

                32.บ้านเก่า                                            โชคชัย บัณฑิต (โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์) 2544              รูปจันทร์

                33.บ้านในหมอก                                   สุขุมพจน์ คำสุขุม (สุขุม คำภูอ่อน)       2555       กากะเยีย

                34.ใบไม้ที่หายไป                                  จิรนันท์ พิตรปรีชา                                 2532       อ่านไทย

                35.ปั้นมากับมือ                                     เตือนใจ บัวคลี่                                       2531       ดอกหญ้า

                36.เปลื้อง วรรณศรี กวี-นักคิดนักเขียน-นักสู้     เปลื้อง วรรณศรี                    2540       คณะกก.จัดงานเปลื้องฯ

                37.ผืนแผ่นไผทนี้ล้ำ แห่งคุณ                                ศุภร บุนนาค                                          2519       ธ.กรุงเทพจำกัด

                38.ฝันให้ไกล ไปให้ถึง                           วัฒน์ วรรลยางกูร                                               2523       นกหนังสือ

                39.มหาชเล                                            วรภ วรภา (ฉลอง โหลสกุล)                 2550       อมรินทร์พริ้นติ้งฯ

                40.มหาชาติคำฉันท์                              ฉันท์ ขำวิไล                                            2521       ศรีเมืองการพิมพ์

                41.มหารัตนพิมพวงศ์ คำฉันท์              ชูชาติ ชุ่มสนิท                                        2545       ช.คชา

                42.มือใดดูแลแม่โพสพ                          เดือนแรม ประกายเรือง (สุรชัย สุขจิตร) 2548   ใบบัว

                43.มือนั้นสีขาว                                      ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ (กิตติศักดิ์ มีสมสืบ)  2531       ย่ามหนังสือ

                44.แม่น้ำรำลึก                                       เรวัตร พันธุ์พิพัฒน์                                                2547       รูปจันทร์

                45.รวมบทร้อยกรอง สุรศักดิ์ ศรีประพันธ์          สุรศักดิ์ ศรีประพันธ์              2514       มงคลการพิมพ์

                46.รวมบทร้อยกรอง-จากย่ามแห่งความรงจำ   ประพนธ์ เรืองณรงค์             2555       สถาพรบุ๊ค

                47.ระยับรุ้ง                                            วันเนาว์ ยูเด็น                                        2537       โรงพิมพ์อีซูซุหาดใหญ่

48.เริงรำฉ่ำเดือนฉาย                           รุ่งอรุณ ณ สนธยา (โกวิท เอนกชัย)    2527       สุขภาพใจ

                49.เรือใบไม้                                           วันรวี รุ่งแสง (จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์)     2540       ไว้ลาย

                50.ลมมลายู                                           วิสุทธิ์ ขาวเนียม                                     2553       นาคร

                51.ลมหายใจสุดท้าย ของ ประเสริฐ จันดำ         ประเสริฐ จันดำ                     2539       ดอกหญ้า

                52.ลิลิตหล้ากำสรวล                            กานติ ณ ศรัทธา (กันย์ติ ชนะคช)        2541       แพรวสำนักพิมพ์

                53.โลกในดวงตาข้าพเจ้า                     มนตรี ศรียงค์                                         2550       สามัญชน

                54.สนธิกานท์                                        สนธิกาญจน์ กาญจนาสน์                    2525       โรงพิมพ์พิฆเณศ

                55.สยามสังโยค                                    อารักษ์ คคะนาท                                   2528       มติชน

                56.สองทศวรรษ                                    ประกาย ปรัชญา                                  2542       สามัญชน

                57.สุดสงวน                                           ประยอม ซองทอง                                 2513       พรุ่งนี้

                58.หมายเหตุร่วมสมัย                          ไพบูลย์ วงษ์เทศ                                    2521       การเวก

                59.หัวใจห้องที่ห้า                                  อังคาร จันทาทิพย์                                               2555       ผจญภัยสำนักพิมพ์

                60.อยุธยาวสาน                                    จินตนา ปิ่นเฉลียว                                 2522       ประพันธ์สาส์น

                61.อิตถีหทัย                                          เพ็ญ ภัคตะ (เพ็ญสุภา สุขตะ)              2550       รูปจันทร์

 

         

      

 

สารคดี (ยอดเยี่ยม 9 เรื่อง)

ชื่อเรื่อง                                                                   ผู้แต่ง                                      ปีที่พิมพ์  สำนักพิมพ์

                1.กาเลหม่านไต                                                     บรรจบ พันธุเมธา                  2504       บ.การพิมพ์สตรีสารฯ

                2.ขบวนการแก้จน                                                 ประยูร จรรยาวงษ์                                2519       โรงพิมพ์ไทยเขษม

                3.ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ

                                                                                                จิตร ภูมิศักดิ์                           2519       มูลนิธิโครงการตำราฯ

                4.คู่มือมนุษย์                                                          พุทธทาสภิกขุ                         2501       องค์กรฟื้นฟูพุทธฯ

                5.ชีวิตที่เลือกไม่ได้ : อัตชีวประวัติของผู้ที่เกิดในแผ่นดินไทยคนหนึ่ง

                                                                                                กรุณา กุศลาสัย                    2529       แม่คำผาง

                6.น้ำ บ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย                          สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา       2529       ไทยวัฒนาพานิช

                7.พุทธธรรม                                                            พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2514 กรมการศาสนา

                8.เพลงนอกศตวรรษ                                             เอนก นาวิกมูล                      2521       การเวก

                9.ฟื้นความหลัง                                                      เสฐียรโกเศศ                          2510       ศึกษิตสยาม

 

 

 

สารคดี (ดีเด่น 61 เรื่อง)

ชื่อเรื่อง                                                                   ผู้แต่ง                                      ปีที่พิมพ์  สำนักพิมพ์

                1.ชาติในเชียงราย                                                  บุญช่วย ศรีสวัสดิ์                  2493       ม.ป.ท.

                2. 80 ปีในชีวิตข้าพเจ้า                                          กาญจนาคพันธุ์                     2523       อนุสรณ์งานฯ

                3.The Last hero ชีวิตและความตาย ของลูกผู้ชายชื่อ สืบ นาคะเสถียร

                                                                                                วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์        2558       ดีบุก

                4.กฎแห่งกรรม                                                       ท.เลียงพิบูลย์                        2503       รุ่งเรืองธรรม

                5.กุสุมาวรรณนา                                                   กุสุมา รักษ์มณี                      2547       แม่คำผาง

                6.เกิดในเรือ                                                            ส. พลายน้อย                         2537       สารคดี

                7.คนเขียนหนังสือ                                                  เสถียร จันทิมาธร                   2513       ประพันธ์สาส์น

                8.คนไทยอยู่ที่นี่ที่อุษาคเนย์                                  สุจิตต์ วงษ์เทศ                       2537       ศิลปาบรรณาคาร

                9.คนเล็ก ๆ                                                             ขวัญใจ เอมใจ                        2544       สารคดี

                10.ความงามในศิลปะไทย                                   น. ณ ปากน้ำ                         2510       โอเดียนสโตร์

                11.ความเป็นอนิจจังของสังคม                            ปรีดี พนมยงค์                        2500       สยามการพิมพ์

                12.เค้าขวัญวรรณกรรม                                        เขมานันทะ (โกวิท อเนกชัย) 2543       (ศยาม พิมพ์ครั้งที่ 2)

                13.จากดวงใจ                                        คีตกร , จ.มงคลขจร , สาทิส อินทรกำแหง 2503                แพร่พิทยา

                14.จากวังจันทร์สู่เวียงแหง ตามรอยนเรศวรมหาราช นอกกรอบประวัติศาสตร์ชาตินิยม

                                                                                                สุเจน กรรพฤทธิ์                     2550       สารคดี

                15.ซ่อนไว้ในสิม : -อ ในชีวิตอีสาน                    อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย       2551       ฟูลสต๊อป

                16.เดินสู่อิสรภาพ                                                  ประมวล เพ็งจันทร์                                2550       สุขภาพใจ

                17.ต้นไม้ใต้โลก                                                     ทรงกลด บางยี่ขัน                 2550       อะบุ๊ก

                18.ตำนานเสรีไทย                                                 วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร           2546       แสงดาว

                19.ตึก ต้นไม้ และแสงอรุณ : โลกทัศน์ของสถาปนิก         แสงอรุณ รัตกสิกร 2530       มูลนิธิโกมลคีมทอง

                20.ทางไปสู่วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์                               เจตนา นาควัชระ                   2524       สนพ.ดวงกมล

                21.ที่เกิดเหตุ                                                          วรพจน์ พันธุ์พงศ์                   2550       Openbooks

                22.ธรรมชาตินานาสัตว์                                        บุญส่ง เลขะกุล                        2504       โอเดียนสโตร์

                23.บทวิจารณ์ว่าด้วยวรรณกรรมการเมืองและประวัติศาสตร์       

สมบัติ จันทรวงศ์                   2540       คบไฟ

                24.บุปผชาติแห่งชีวิต                                            ระวี ภาวิไล                             2530       กะรัต

                25.ประวัติศาสตร์ไทย สมัย พ.ศ.๒๓๕๒ ๒๔๕๓ ด้านสังคม

                                                                                                ชัย เรืองศิลป์                          2517       บ้านเรืองศิลป์

                26.ปัญญาชนสยาม                                              ส.ศิวรักษ์                                                2512       กรุงสยาม

                27.ปัญญาวิวัฒน์                                                  สมัคร บุราวาศ                      2507       ม.ป.ท.

                28.ปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์

                                                                                                นิธิ เอียวศรีวงศ์                     2527       อมรินทร์การพิมพ์

                29.ไปเป็นเจ้าชาย...ในแคว้นศัตรู                         คามิน คมนีย์                          2553       อมรินทร์พริ้นติ้งฯ

                30.ผู้อยู่กับเงา : เรื่องเล่าของแผ่นดิน และวัฒนธรรมพื้นบ้าน

                                                                                                นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว                  2547       พิมพ์คำ

                31.เผชิญความตายอย่างสงบ                             พระไพศาล วิสาโล และคณะ              2549      เครือข่ายพุทธิกา

                32.พระพุทธเจ้าของฉัน                                         สันติสุข โสภณสิริ                  2527       มูลนิธิโกมลคีมทอง

33.พุทธโคดม : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจการเมือง และวัฒนธรรมอินเดียในสมัยพุทธกาล                                                วรศักดิ์ มหัทธโนบล              2555       โอเพ่นบุ๊กส์

                34.เพียงแค่เม็ดทราย                                            นิด นรารักษ์                           2523       ดวงกมล (พิมพ์ครั้งที่ 4)

                35.ภาพชีวิตจากนวนิยาย                                    รัญจวน อินทรกำแหง             2508       แพร่พิทยา

                36.ภูมิพื้นภาษาไทย                                              ล้อม เพ็งแก้ว                         2545       พิมพ์คำ

                37.มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ ๑ ไร่ ๑ แสน  ปกรณัม ทัมเที่ยง   2558       โพสต์บุ๊กส์

                38.มิตรภาพต่างสายพันธุ์                                    ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ     2545       Openbooks

                39.แม่จัน สายน้ำที่ผันเปลี่ยน                              เตือนใจ ดีเทศน์                      2528       เทียนวรรณ

                40.ยาย                                                                   ประชาคม ลุนาชัย                 2550       พิมพ์บูรพา

                41.เรียบ ง่าย และเป็นสุข กับสถาปัตย์พื้นถิ่น   อรศิริ ปาณินท์                       2550       กิเลนการพิมพ์

                42.เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง                        ดาวเดียวดาย                        2557       อมรินทร์พริ้นติ้งฯ

                43.เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา : อัตชีวิประวัติของท่านพุทธทาส               

พระประชา ปสนฺนธมฺโม       2529       มูลนิธิโกมลคีมทอง

                44.เลาะวัง                                                             จุลลดา ภักดีภูมินทร์                                2534       โรงพิมพ์เจริญกิจ

                45.โลกสีคราม                                                       ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล             2524       ดวงตา

                46.วรรณสาส์นสำนึก                                           สุภา ศิริมานนท์                      2529       กองทุนสุภาฯ

                47.วิทยาวรรณกรรม             พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์              2506       แพร่พิทยา

                48.วิหารที่ว่างเปล่า                                              เสกสรรค์ ประเสริฐกุล             2544       สามัญชน

                49.แว่นวรรณกรรม                                                               ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 2529       อ่านไทย

                50.ศิลปะแขนงที่เจ็ด เพื่อวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ภาพยนตร์

                                                                                                บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา   2533       เม็ดทราย

                51.สงครามมืด วันญี่ปุ่นบุกไทย                          สรศักดิ์ แพ่งสภา                   2543       สารคดี

                52.สนิมดอกไม้                                                      อรสม สุทธิสาคร                    2539       สารคดี

                53.สยามประเทศ ภูมิหลังของประเทศไทย ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ราชอาณาจักรสยาม

                                                                                                ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม                 2539       มติชน-ศิลปวัฒนธรรม

                54.สยามหลากเผ่าหลายพันธุ์                             องค์ บรรจุน                            2553       มติชน

                55.สัญจรสู่สาละวิน ถนนธงชัย วิถีแห่งต้นธาร ตำนานแห่งขุนเขา

                                                                                                คืน ญางเดิม                           2537       ปัจจุบัน

                56.สันติประชาธรรม                                             ป๋วย อึ๊งภากรณ์                     2516       เคล็ดไทย

                57.สายน้ำและความทรงจำ                                 ธีรภาพ โลหิตกุล                    2537       แพรวสำนักพิมพ์

                58.สายลม แสงแดด                                           วิลาศ มณีวัต                         2503       คลังวิทยา

                59.สารคดีไฉไลคลาสสิค                                      รงค์ วงษ์สวรรค์                    2531       ช่อผกา

                60.สุนทรียภาพในภาษาไทย                                                ดวงมน จิตร์จำนงค์                                2527       เคล็ดไทย

                61.ให้ความรักนำทาง                                           วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง           2549       พิมพ์คำ

 

 

 

วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน (ยอดเยี่ยม 9 เรื่อง)

ชื่อเรื่อง                                                                   ผู้แต่ง                                      ปีที่พิมพ์  สำนักพิมพ์

1.เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลก                            ลินดา โกมลารชุน                  2555       แพรวเยาวชน

2.ขวัญสงฆ์                                                            ชมัยพร แสงกระจ่าง              2551       คมบาง

3.ต้นเอ๋ย ต้นไม้                                                      จารุพงษ์ จันทรเพชร              2548       แพรวเพื่อนเด็ก

4.บึงหญ้าป่าใหญ่                                                 เทพศิริ สุขโสภา                     2522       ดวงตา

                5.ผีเสื้อและดอกไม้                                                                นิพพานฯ                                                2521       กะรัต

                6.ภาพประวัติศาสตร์ (กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น)               เปลื้อง ณ นคร                       2505       ไทยวัฒนาพานิช

                7.เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก (เล่ม 1 - 4)             ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 2520  ศิลปาบรรณาคาร

                8.แม่โพสพ                                                             ม.ล.เติบ ชุมสาย                    2517 องค์การค้าของคุรุสภา

                9.“เรือใบใจกล้า” ในหนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ

                                                                                                วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ และคณะ 2555 รุ่งศิลป์การพิมพ์

 

 

วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน (ดีเด่น 61 เรื่อง)

ชื่อเรื่อง                                                                   ผู้แต่ง                                      ปีที่พิมพ์  สำนักพิมพ์

                1.กระต่ายต๊องหาโพรง                                         คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ 2549 อมรินทร์พริ้นติ้งฯ

                2.เกิดเป็นหมอ                                                       นายแพทย์วรวิทย์ วิศิษฐ์กิจการ 2519                มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

                3.ขนำน้อยกลางทุ่งนา                                          จำลอง ฝั่งชลจิตร                  2524       ต้นหมาก

                4.ของขวัญของหอยทาก                                      ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์             2546       แฮปปี้คิดส์

                5.“ข้าวเพียงเมล็ดเดียว” ในหนังสือชุดนิทานแสนรักจากนักเขียนเอก

                                                                                                สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์            2554       แฮปปี้คิดส์

                6.ข้าวหอมมะลิ                                                      ทิพย์วรรณ แสวงศรี              2558       โลกหนังสือ

                7.คนดีศรีแผ่นดิน : ชีวประวัติ ปรีดี พนมยงค์ ฉบับการ์ตูน

                                                                                                ว.ณ. พนมยงค์                       2544       สถาบันปรีดีฯ

                8.คนต่อเทียน                                                         นำบุญ นามเป็นบุญ             2556       สถาพรบุ๊คส์

                9.ครูไหวใจร้าย                                                      ผกาวดี อุตตโมทย์                 2509       คลังวิทยา

                10.ความสุขที่สุดของชาวนาหนุ่ม                        ศรา ดีดี้                                  2551       ใต้ต้นไม้

                11.คำใส                                                                 วีระศักดิ์ สุยะลา                    2547       นานมีบุ๊คส์

                12.คุณช้างโต...ช่วยหน่อยได้ไหม                        วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย             2554       อมรินทร์พริ้นติ้งฯ

                13.คุณปู่แว่นตาโต                                                                ชมัยพร แสงกระจ่าง              2544       คมบาง

                14.คุณลุงชอบปลูกต้นไม้                                     เกริก ยุ้นพันธ์                         2548       เกริกยุ้นพันธ์

                15.เจ้าชายไม่วิเศษ                                                               ปรีดา อัครจันทโชติ                               2546       อมรินทร์พริ้นติ้งฯ

                16.ฉันมีความสุขจังเลย                                        ดร.สายจุรี จุติกุล                   2552       แฮปปี้คิดส์

                17.ช้างพลายมงคลผู้อาภัพ                                  ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 2520       บรรณกิจ

                18.ชีวิตวัยเรียนของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ (ประดิษฐ สุขุม) ยอดนักกีฬาไทยในอเมริกา

                                                                                                เอนก นาวิกมูล                      2520       มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

                19.ชีวิตใหม่                                                            สมพงษ์ พละสูรย์                  2521       มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

                20.ชุดเล่น (เล่นริมน้ำ เล่นในป่า เล่นกลางแจ้ง) ชีวัน วิสาสะ                           2545       แพรวเพื่อนเด็ก

                21.ชุดอัครสาวก ฉบับการ์ตูน                                              โอม รัชเวทย์                           2552       อมรินทร์คอมมิกส์

                22.เด็กชายกมลเที่ยวบ้านทุ่ง                                               วาณิช จรุงกิจอนันต์              2521       ดวงกมล

                23.เด็กชายชาวเล                                                 พนม นันทพฤกษ์                   2524       ต้นหมาก

                24.เด็กชายมะลิวัลย์                                             ประภัสสร เสวิกุล                  2530       ดอกหญ้า

                25.เด็กบ้านสวน                                                    พ. เนตรรังษี                           2512       บรรณกิจ

                26.เด็กหญิงนางฟ้า                                               ดาราราย                                                2544       อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์

                27.เด็กหญิงสวนกาแฟ                                         เม น้อยนาเวศ                        2546       แพรวเยาวชน

                28.“ตาคมจับยักษ์” ในหนังสือชุดนิทานไทยโดยศิลปินไทย             

                                                                                                ชีวัน วิสาสะ                           2551       แพรวเพื่อนเด็ก

                29.ติ๊กตอกพักผ่อน                                                               ชัชชัย ทับทิมอ่อน                  2540       มูลนิธิเด็ก

                30.โต๋เต๋                                                                  เรืองศักดิ์ ดวงพลา                                2550       มูลนิธิเด็ก

                31.ที่บ้านย่า                                                           กริ่มกมล มหัทธนวิศัลย์        2548       พลอยแกมเพชร

                32.เที่ยวบินยามเช้า                                              ชมัยพร แสงกระจ่าง              2550       แพรวสำนักพิมพ์

                33.นิ่ง                                                                      ชีวัน วิสาสะ                           2550       ครูชีวัน

                34.นิทานมิบ                                                          เอนก นาวิกมูล                      2532       เมืองโบราณ

                35.นิ้วก้อย นิ้วโป้ง                                                 ศรี เกศมณี                             2545       นานมีบุ๊คส์

                36.บทเพลงแห่งนกกางเขน                                  อุดม วิเศษสาธร                    2538       ดอกหญ้า

                37.บ้านไม้ชายคลอง                                             จันทรา รัศมีทอง                    2553       นานมีบุ๊คส์

                38.บีตั๊ก : ดวงดาวนั้นระหว่างน้ำกับฟ้า              กาย่า กล้าทะเล                    2548       มูลนิธิเด็ก

                39.ปราสาทกระต่ายจันทร์                                   จันทร์เจ้า                                                2545       อมรินทร์พริ้นติ้งฯ

                40.ป่าเปลี่ยนสี                                                      ปรีดา ปัญญาจันทร์              2552       แฮปปี้คิดส์

                41.เปลือกหอยกับความสุข                                 มานิต ประภาษานนท์           2524       กฟผ.-ธ.กสิกรไทย

                42.พญากวางทอง                                                                สายสิงห์ ศิริบุตร                    2520       ดวงกมล

                43.พราวแสงรุ้ง                                                      วาวแพร                                  2530       ผีเสื้อ

                44.เพื่อนบ้านเพื่อรัก                                             มานพ แก้วสนิท                     2538       ต้นอ้อ

                45.เพื่อนรักในป่าใหญ่                                          ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์ 2552       นานมีบุ๊คส์

                46.มุม                                                                     พิมพา อจลากุล                     2549       อมรินทร์พริ้นติ้งฯ

                47.รอยประทับ                                                      นฤมล เทพไชย                       2531       ผีเสื้อ

                48.เรื่องเล่าจากดาวดวงหนึ่ง                                               พิษณุ ศุภ.                               2539       แพรวสำนักพิมพ์

                49.ลมหายใจของแผ่นดิน (กวีนิพนธ์)                  สิทธิเดช กนกแก้ว                  2553       สนพ.ร้อยแก้ว

                50.ลินลาน่ารัก                                                      ว. วินิจฉัยกุล                          2534       ต้นอ้อ

                51.ลูกป่า                                                                                มาลา คำจันทร์                      2525       วรรณกรรม

                52.โลกกว้าง                                                          น.ฉ.น. (กาญจนา นาคนันทน์) 2511   แพร่พิทยา

                53.โลกของหนูแหวน (วัยซน, วัยรุ่น)                    ศราวก                                    2525       มติชน

                54.โลกใบนี้โคจรรอบกระทะกับหม้อเหล็ก (และต้นไม้ด้วย)

                                                                                                ครา คชา                                 2544       นานมีบุ๊คส์

                55.วัยฝันวันเยาว์                                                  พิบูลศักดิ์ ละครพล                               2528       สู่ฝัน

                56.แว้งที่รัก                                                            ชบาบาน                                                2551       สารคดี

                57.ส้มสีม่วง                                                           ดาวกระจาย                          2544       แพรวเยาวชน

                58.หนุ่มชาวนา                                                      นิมิตร ภูมิถาวร                      2516 องค์การค้าของคุรุสภา

                59.หนูหล่อกับมอมอ                                             สมนึก พานิชกิจ                     2545       ชมรมเด็ก

                60.ห้องเรียนไม่มีฝา                                              ธารา ศรีอนุรักษ์                    2559       แพรวเยาวชน

                61.อีสานบ้านเฮา                                                  วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง             2555       สารคดี

 

 

//...............................