สภาสตรีฯ มอบทุนการศึกษาเยาวชนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและสิ่งของเครื่องใช้ แก่เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน คัดเลือกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

          ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ อาจารย์สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ได้แก่ แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า ข้าวข้าหมู ก๋วยเตี๋ยว ลอดช่อง ณ อาคาร บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ

 

 

          พร้อมกันนี้มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของเครื่องใช้ แก่เยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน จำนวน 87 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ได้มีโอกาส ศึกษา แลกเปลี่ยนแนวคิด เปิดโลกทัศน์ของเยาวชนให้มีความรู้ มีโอกาสพบบุคคลสำคัญ เพิ่มพูนปัญญา อีกทั้งให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ในศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความรักประเทศชาติ