‘แปดทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์’ : นิทรรศการกวีนิพนธ์ 1-6 พ.ย.นี้

แปดทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์’ : นิทรรศการกวีนิพนธ์ 1-6 พ.ย.นี้

 

 อลังการกวี “แปดทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” เตรียมพบกับนิทรรศการกวีนิพนธ์ “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ศิลปินแห่งชาติ กวีซีไรต์ และกวีรัตนโกสินทร์ วันที่ 1 - 6 พฤจิกายนนี้ ณ โถงเอเทรียม อาคารสินธร ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

 

 

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดนิทรรศการกวีนิพนธ์ “แปดทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ใน วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-15.30 น. ณ โถงเอเทรียม อาคารสินธร ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

 

 

  งานแสดง ‘นิทรรศการกวีนิพนธ์’ ของกวีรัตนโกสินทร์/ศิลปินแห่งชาติ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ครั้งนี้ถือเป็นงานใหญ่ ‘อลังการกวี’ ครั้งสำคัญ เพราะจัดในวาระที่ก้าวเข้าสู่วัย 80 ปี ด้วยการ แสดงบทกวีคัดสรรในรูปแบบงานนิทรรศการศิลปะขึ้นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “บทกวี คือ พลังของสังคม” โดยนำเสนอผ่าน 3 หัวข้อหลัก คือ สังคม-การเมือง, ธรรม(ะ)ชาติ และ ความรัก ซึ่งคัดสรรบทกวีที่สำคัญในแต่ละช่วงชีวิต ตลอดช่วงเวลาสร้างสรรค์งานกว่าหกทศวรรษ สะท้อนแนวคิด ‘ทัศนคติของกวี’ แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการ และ อิทธิพลของบทกวีต่อสังคม โดยเป็นงานที่ได้รับความร่วมมือจาก ศิลปินแขนงต่างๆ เช่น 5 ศิลปินแห่งชาติ กมล ทัศนาญชลี, ช่วง มูลพินิจ, ศราวุธ ดวงจำปา, ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี, ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ร่วมด้วย ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ, สมภพ บุตราช, สังคม ทองมี, ชุมสาย มีสมสืบ ฯลฯ มีทั้งภาพประกอบ ภาพเขียนใหม่ และภาพเขียนสด! นอกจากนี้ ‘ผู้มีใจรัก’ ในการ เขียนบทกวี ที่มี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจ ไปร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สะท้อนความงามของบทกวี ในรูปแบบของตนเองอีกด้วย เพื่อเป็นประจักษ์พยานว่า “ศิลปะส่องทางให้แก่กัน” และเป็นพลังของสังคม

 นิทรรศการกวีนิพนธ์ “แปดทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” จะเปิด ให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ได้ตั้งแต่ เวลา 17.00 น. ของ วันที่ 1 พฤศจิกายน และจัดแสดงอีกที วันที่ 4-6 พฤศจิกายน แบบเต็มวัน! ถือเป็นการ สืบสานงานกวีนิพนธ์ งานศิลปวัฒนธรรม ด้านวรรณศิลป์ ให้สามารถสร้าง แรงบันดาลใจ จรรโลงใจ แก่ผู้คนในสังคมและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสังคม ทั้งยังสามารถ ดำรงอยู่ในยุคดิจิทัล ได้อย่างงดงามและทรงเกียรติ ที่สำคัญ ‘รายได้’ จากการจำหน่ายผลงานส่วนหนึ่ง สมทบทุนร่วมก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เมือง และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ “ภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน์” ณ จ.กาญจนบุรี


//................