“กสอ.” เยียวยาน้ำท่วม เผยผลสำเร็จคืนความสุข SMEs 4 จังหวัดอีสาน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 4 จังหวัดภาคอีสาน เปิดคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ ขานรับ 7 มาตรการ ของกระทรวงอุตสาหกรรม “ทำทันที” ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู พร้อมเยียวยาผู้ประกอบการ 190 ราย ในโครงการคืนความสุข SMEs ซ่อมเครื่องจักรโรงงาน ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี และดำเนินการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย


          นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลัง ร่วมเปิดกิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลความเสียหายและสอบถามความต้องการการรับความช่วยเหลือของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ พบว่าภาคอุตสาหกรรมได้รับความเสียหายไม่มากเป็นความเสียหายทางตรงจำนวน 190 ราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท

 

 

 

          ทั้งนี้ ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)ได้ขานรับมาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรม “ทำทันที” ซ่อมสร้างฟื้นฟู ภายใต้ โครงการคืนความสุขให้กับ SMEs (SMEs Happy Work and Happy Life) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน 7 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูสถานประกอบการเอสเอ็มอี ประกอบด้วย 1) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2) Big Cleaning โรงงาน/อาคาร 3) ซ่อมแซมฟื้นฟูอุปกรณ์/เครื่องจักร 4) กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 5) ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเครื่องจักร 6) บริการตรวจเช็กสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี และ7) มาตรการอื่นๆเช่นการเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประกอบการการแจกอาหาร และสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนฯลฯเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยภายหลังน้ำลด 

 

 

          ทั้งนี้ ทาง กสอ. ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ธุรกิจของผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติให้เป็นแหล่งจ้างสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจ ในท้องถิ่นชุมชน พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจกับผู้ประกอบการ บริษัท ทูฟาร่า รีนิวอัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้ประกอบการรายนี้ ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนซึ่งได้มีการพักชำระหนี้ให้เป็นระยะเวลา 4 เดือน รวมไปถึงในเรื่องการลดดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี   

 

 

          ด้านนางสิริพร เคหารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูฟาร่า รีนิวอัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ครีมบำรุงผิว โลชั่น ยาสีฟัน สบู่ ได้กล่าวถึงผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ว่าทางบริษัทได้ประเมินความเสียหายเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท หลังจากที่น้ำท่วมโรงงานเป็นระยะเวลา1 เดือน พบมีอุปกรณ์เครื่องมือ และโรงงานได้ถูกน้ำท่วมเสียหาย ทั้งนี้ ทางบริษัทประเมินว่าจะกลับมาดำเนินกิจการได้อย่างน้อยใช้ระยะเวลา 6 เดือน

 

 

          “ต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ และช่วยทำความสะอาดสถานประกอบการ รวมถึงให้เข้าโครงการพักชำระหนี้ อีกทั้งยังลดดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป็นเวลา 1 ปีด้วย  อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทก็จะรีบฟื้นฟูให้กลับมาดำเนินกิจการให้เป็นปกติโดยเร็ว เพราะโรงงานเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ในช่วงที่น้ำท่วมชาวบ้านก็ขาดรายได้” นางสิริพร กล่าว