ชวนฟัง ‘ภาพสะท้อนสังคมรัสเซียในวรรณกรรม ของ ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี้’

ชวนฟัง ภาพสะท้อนสังคมรัสเซียในวรรณกรรม ของ ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี้

 

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ภาพสะท้อนสังคมรัสเซียในวรรณกรรมของฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี้โดย ผศ.สดใส ขันติวรพงศ์ และ ดร.รมย์ ภิรมนตรี วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ลงทะเบียนเข้าฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-218-4782, 062-003-0909

 

 

//.................

                CR : เฟซบุ๊ค "สดใส ขันติวรพงศ์"

//.................