“กสอ.” จับมือ “ มธ.” เสริมแกร่ง SMEs หลักสูตร “Online Marketing”

“กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” ร่วมกับ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เสริมแกร่งผู้ประกอบการ SMEs ไทย ด้วยหลักสูตร “Online Marketing” ยกระดับศักยภาพตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs กว่า 5,000 ราย ครอบคลุม 18 จังหวัดทั่วประเทศ

 

          กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าเสริมแกร่ง SMEs ไทย มุ่งเน้นยกระดับศักยภาพตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs กว่า 5,000 ราย ทั่วประเทศ ให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ไปปรับใช้กับธุรกิจ และมีช่องทางการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น พร้อมมั่นใจปีนี้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท

 

 

          นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์” ได้ร่วมกัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งโครงการนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมผลักดันให้ SMEs ไทย เข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งในปีนี้ ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีเป้าหมายในการที่จะให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งความรู้ในเชิงของทฤษฏีและเชิงปฏิบัติการ โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 5,000 ราย และตั้งเป้าว่าใน 5,000 รายนี้ จะประสบความสำเร็จ และมียอดขายเพิ่มมากขึ้น 

 

 

          ทั้งนี้ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ทาง กสอ. ได้มีการจัดโครงการในลักษณะนี้มาหลายครั้ง โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 4,000 ราย ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 700 ล้านบาท และมีลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง 90,000 ราย จาก 4,000 ราย ที่ทาง กสอ.ได้ทำการอบรม และให้คำปรึกษาแนะนำไป โดยในปลายปี พ.ศ. 2562 นี้ จะมีผู้เข้าร่วมอบรมอีก 5,000 ราย โดยคาดการณ์ว่าจะมีฐานลูกค้า SMEs ที่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1 แสนราย และมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 800 ล้านบาท

 

 

           “ทาง กสอ.พยายามที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิต และการค้า รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในระดับสากล รวมทั้งเรียนรู้กลยุทธ์เทคนิคการทำตลาดออนไลน์ระดับสากลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถเพิ่มรายได้ จากช่องทางการตลาดใหม่ ๆ สำหรับหลักสูตรของการจัดอบรมในครั้งนี้ มีทั้งหมด 9 หลักสูตร เป็นหลักสูตรพื้นฐาน จำนวน 7 หลักสูตร และหลักสูตรเชิงลึก 2 หลักสูตร โดยได้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาถ่ายทอดให้ความรู้ด้านตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ติดเกราะความรู้ และกลยุทธ์เทคนิคการตลาดแนวใหม่ อีกทั้ง ยังสามารถเพิ่มรายได้จากช่องทางการตลาดใหม่ ๆ” นายเดชา กล่าว

 

 

          สำหรับโครงการ “เสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์” มีแผนการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 24 ครั้ง ใน 18 จังหวัด ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม อยุธยา ชลบุรี และระยอง ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และนครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น และศรีสะเกษ ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง

          ผู้ที่สนใจโครงการนี้ สามารถติดต่อได้ที่ www. dip-sme-academy.com หรือ ติดต่อได้ที่กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4579