พช. ปลื้ม คัด “OTOP ขึ้นเครื่อง” รุ่นใหม่ “เล็ก–ดี มีคุณภาพ” เพียบ

 

กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าคัดสรร “ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน” เน้น “เล็ก – ดี มีคุณภาพ” แสดงอัตลักษณ์วิถีความเป็นไทย พร้อมก้าวไกลสู่สากล


 

 

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพต่อไป โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย คุณสุธีรัชต์ สิริพลานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและควบคุมอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คุณอารยา เปล่งขำ ผู้อำนวยการส่วนงานจัดซื้อ บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ คุณสุรีรัตน์ ช่างทอง รักษาการผู้จัดการทั่วไปบริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด และคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 3003 กรมการพัฒนาชุมชน

 

 

 

          นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน เกิดขึ้นจากนโยบายของท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถจำหน่ายบนเครื่องบินได้ เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ (เล็ก ดี มีคุณภาพ) และประสานสายการบิน เพื่อนำผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นไปจำหน่าย ซึ่งท่านพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ยังได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการหาแนวทางให้สินค้า OTOP สามารถขายได้ทุกวัน โดยมีหน่วยงานภาคีร่วมการดำเนินงาน จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัทคิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ กรมการพัฒนาชุมชน และครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 มีผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดเลือก ทั้งสิ้น 26 ราย กว่า 200 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย บนเครื่องบินได้จำนวน 982 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 182 ราย สร้างรายได้มากกว่า 272 ล้านบาท

 

 

          อธิบดี พช. กล่าวต่อว่า การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งที่จะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการพัฒนา “เล็ก – ดี-มีคุณภาพ” ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องแสดงออกถึงอัตลักษณ์วิถีของความเป็นไทย แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นสากล และในปีพ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชนก็จะเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวหลัก หรือแหล่งท่องเที่ยวรอง เพื่อดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ OTOP ได้เข้าถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม หรือแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนั้น ๆ ได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้อีกด้วย

 

 

 

          โดยที่ผ่านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน นอกจากจะมีช่องทางการจำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก แล้วยังมีช่องทางการจำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อกของ Duty Free Traveller ของบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และจำหน่ายผ่านระบบ E - Commerce เว็บไซต์ thailandmall.com ที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และเป็นช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ซื้อที่สนใจด้วย

 

 

 

          “ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกท่าน ที่มีจิตใจเห็นความสำคัญ อยากเห็นสินค้าจากชุมชนต่างๆ ของไทย ได้มีโอกาส มีช่องทางทางการตลาดเพื่อกระจายสินค้าที่ดีขึ้น ให้ผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงคุณภาพ ความสวยงาม และความน่าสนใจของสินค้าไทย ซึ่งสิ่งที่เราทำนี้ จะเป็นการยกระดับสินค้าของชุมชนเรา และยังสามารถการันตีได้ว่า สินค้าทุกชิ้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน” อธิบดี พช. กล่าว