มท. 3 เปิดสนามบุรีรัมย์ ขาย OTOP ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

 

กระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 29 จังหวัด ภาคอีสาน เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP ช่วงการจัดแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก สนามที่ 15 ณ สนามช้างฯ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

           นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชน เข้าร่วมงานคับคั่ง ณ เวทีกลาง อาคารแสดงสินค้าชั่วคราว บริเวณลานจอดบุรีรัมย์คาสเซิล สนามกีฬาฟุตบอลช้างอารีน่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

           นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ส่งผลให้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้รับความเสียหาย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ให้ส่วนราชการได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือฟื้นฟูได้ทันเหตุการณ์

 

 

           ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำโครงการฯ คัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอำนาจเจริญ เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่วงระหว่างการจัดแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก สนามที่ 15 รายการ PTT Thailand Grand Prix 2019 จัดขึ้น ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2562 ซึ่งรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพ มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวร่วมกว่าหนึ่งแสนคน

 

 

           ทั้งนี้ คาดหวังว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางตลาด สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่ผ่านมา รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสน่ห์และความเป็นเจ้าบ้านที่ดี การมีอัตลักษณ์ที่แตกต่าง ให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยในโอกาสต่อไป โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2561 – 2563 (3 ปี) ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการกระจายรายได้สู่พื้นที่ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะอนุกรรมการ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นอนุกรรมการ และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์เด่น เป็นอัตลักษณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการสุดยอด OTOP เซราะกราวบุรีรัมย์ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เด่นจังหวัดบุรีรัมย์ บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้ประกอบการจากพื้นที่จังหวัดตามโครงสร้างคณะอนุกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการกระจายรายได้สู่พื้นที่ จำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมจำหน่ายในจุดดำเนินการ บริเวณพื้นที่บริเวณบุรีรัมย์คาสเซิลแห่งนี้ จำนวน 63 ราย และจุดบริการบริเวณท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จำนวน 29 ราย ด้วย

 

 

           ​“การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการจัดงาน และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดงาน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อนุเคราะห์สถานที่บริเวณท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ให้ผู้ประกอบการ OTOP ได้จัดจำหน่ายสินค้า รวมทั้งส่วนราชการ พี่น้องประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างการให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าว