“มหาดไทย” รับมอบผ้าห่ม 2 แสนผืน ส่งต่อช่วยประชาชน ภาคเหนือ-อีสาน

 

มท. 1 รับมอบ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200,000 ผืนในโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20 เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว 15 จังหวัดในภาคเหนือและอีสาน

 

 

 

          พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานรับมอบผ้าห่ม ในโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20 โดยมี นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายส่งมอบผ้าห่มโดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และคณะทำงานกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม ดิ แอทธินี อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

 

 

          

         นายฐาปน กล่าวรายงานว่า การดำเนินโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ในปีที่ 20 นี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจได้ผสานความร่วมมือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน สานต่อความตั้งใจเพื่อพี่น้องชาวไทยอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ"ไทยเบฟ ...รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 20 ภายใต้ แนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET ...ASUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING "มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน" โดยส่งมอบผ้าห่ม 2 แสนผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบภัยหนาวให้กับประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

 

 

 

         ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมกับ ปภ. ลงสำรวจพื้นที่สำหรับการแจกผ้าห่มในจังหวัดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยจะดำเนินการมอบผ้าห่มให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 6 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค. 2562 จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์

 

 

         สำหรับ โครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” นับตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 20 แล้วด้วยการมอบ “ผ้าห่มผืนเขียว” ปีละ 2 แสนผืนนับถึงปัจจุบันกว่า 4 ล้านผืน ได้แจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยหนาว ครอบคลุม 45 จังหวัดทั่วไทย 574 อำเภอ 52,367 หมู่บ้าน พร้อมกับมอบโอกาสในการช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งการษึกษา กีฬา และสาธารณสุข รวมทั้งการช่วยเหลือในความเดือดร้อนด้านอื่น ๆ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ด้วยปณิธานแห่งการให้ ก่อให้เกิดเป็นแรงใจที่หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งมอบความอบอุ่นในครั้งนี้

 

 

 

         ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ ได้กล่าวขอบคุณบริษัท ไทยเบฟฯ และพันธมิตรเครือข่าย ที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง"นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" โดยกล่าวว่า บริษัทไทยเบฟฯ และพันธมิตร มีจิตใจดีงามที่จะดูแลประชาชนที่ยังมีความทุกข์ยาก ในนามของกระทรวงมหาดไทย ขอชื่นชมการดำเนินการของบริษัทฯ ที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด ทั้งในด้านสาธารณสุข เช่น การก่อตั้งมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

 

 

 

         นอกจากนี้ ยังสนับสนุนช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่าง ๆ รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐกิจฐานราก ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับภาครัฐคามโครงการสานพลังประชารัฐ ผ่านทาง บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมากในระดับพื้นที่ ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ในรูปแบบ "วิสาหกิจเพื่อชุมชน และสังคม" ควบคู่ไปกับการดูแลพี่น้องเกษตรกร โดยยึดถือหลักที่ว่า ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

 

 

         พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญจะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ขอขอบคุณในความร่วมมือของบริษัท ไทยเบฟฯ และพันธมิตรที่ได้แบ่งปันความห่วงใยผ่านโครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว" ซึ่งผ้าห่มเหล่านี้มิใช่เป็นเพียงมูลค่าแต่เป็นความเอื้ออาทร และความห่วงใยที่มอบให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัท ไทยเบฟฯ จะดำเนินโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” และกิจกรรมดี ๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว และสังคมตลอดไป