150 ปี ชาตกาล ‘มหาตมาคานธี’ เชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายชีวประวัติ

150 ปี ชาตกาล มหาตมาคานธีเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายชีวประวัติ

 

ในโอกาสครบรอบ 150 ปีชาตกาล ของ “มหาตมาคานธี” ศูนย์อินเดียศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายชีวประวัติ ชีวิตมหาตมาคานธี เพื่อรำลึกถึงคุณความดี และเกียรติประวัติ ของ “คานธี” รวมทั้งปรัชญาทางเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ที่ “คานธี” ได้ฝากไว้แก่โลก

 

จัดแสดงวันที่ 3 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2562 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

 

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น.

 

ติดต่อสอบถามโทร. 02-218-3645 -6

 

 

 

 

 

-----------------------------------

 

To celebrating the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, Indian Studies Center of Chulalongkorn University in an affiliation with Office of Art and Culture, Chulalongkorn University, and Embassy of India in Thailand present a PHOTOGRAPH EXHIBITION - "THE LIFE OF MAHATMA GANDHI"

 

Exhibition Period: October 3 – November 12, 2019

Venue: Exhibition Hall, Art and Culture Building

(Open on Mondays to Fridays, 9:00 am - 5:00 pm)

 

Opening Ceremony: October 2, 2019 at 5:00 pm

 

For more information, please contact chulamuseum@gmail.com

Map: https://goo.gl/maps/i9aTHRFw3VDoADJeA

 

 

//................

                CR : CU Art Culture : https://www.facebook.com/cuartculture/

//................