เชิญร่วมกิจกรรม ‘เพาะ-กล้า-วัฒนธรรม : ลิเก’ 28-29 ก.ย.นี้

เชิญร่วมกิจกรรม เพาะ-กล้า-วัฒนธรรม : ลิเก’ 28-29 ก.ย.นี้

 

เทศกาล ชีวิต | การแสดง" โดยโครงการนววิจัยทางศิลปวัฒนธรรม (761008-AC) เครือข่ายนักวิจัยจาก​ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมกิจกรรม เพาะ-กล้า-วัฒนธรรม : ลิเก กิจกรรมเรียนรู้ศิลปะการแสดงไทย ​สำหรับ​คนรักศิลปะพื้นบ้านของไทย ในวันที่ 28- 29 ก.ย.นี้ ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น.

Artist Talk : เสวนาหัวข้อ ชีวิตและงาน ทายาทลิเกสายหอมหวล(ทำไมลิเกจึงควรอยู่คู่เมืองไทย) ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) ปีพ.ศ. 2561 “อ.วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์”

         ดำเนินรายการ โดย ผศ. ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์

         ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 4 อาคารนิเทศศาสตร์ 1

               

เพื่อเฉลิมฉลองในวาระ ที่ “อ. วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์” พระเอกลิเก-ผู้กํากับและประพันธ์บทการแสดงลิเก หรือมีนามเรียกในการแสดงว่า วิโรจน์ หลานหอมหวล ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้เป็น “ศิลปินแห่งชาติ” ในปีที่ผ่านมา เครือข่ายนักวิจัยการแสดงจาก 4 คณะ ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับชีวิตและงานของท่าน แก่นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาในศิลปะแขนงดังกล่าวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางการฝึกฝนต่อไป

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

Artist Wokshop: การอบรมเชิงปฏิบัติการ ลิเกสร้างสรรค์ (Creative Likay)” (ร้อง รำอย่างไร จึงสร้างสรรค์ในวันนี้) โดยศิลปินศิลปาธร “ประดิษฐ ประสาททอง”

         ณ ห้องปฏิบัติการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รับจำกัดจำนวน)

 

การฝึกฝนสร้างสรรค์การเล่นลิเกฉากสั้น ๆ จากเรื่องราวในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการขับร้องและการแสดงอยู่แล้ว

 

 

 

กิจกรรมทั้งหมดเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล ชีวิต l การแสดง ภายใต้ร่มโครงการวิจัย นิเวศวัฒนธรรมด้านการแสดง : สร้างสรรค์ วิจัย และนวัตกรรม จัดโดย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ชุดโครงการนววิจัยทางศิลปวัฒนธรรม (761008-AC) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเครือข่ายนักวิจัยการแสดง (PPAR)

 

 

 

 

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/yjTKRPuH1F4Mf2HJ8

รายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถาม: facebook: https://www.facebook.com/events/2529529100666733/

 

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

ติดต่อ : perf.research59@gmail.com

Facebook : Thai performance practice as research

https://www.facebook.com/ThaiPerformancePracticeResearch/

 

 

//.....................