ชวนวิ่งเพื่อสร้างสวนสาธารณะ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์”


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวน “วิ่งเพื่อสวนป๋วย” RUN FOR PUEY ระดมทุนสร้าง “สวนป๋วย” อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมัครถึง 31 ตุลาคม 2562 นี้


 

          องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องให้ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญของประเทศ อดีตอธิการบดี เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาล 9 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่อาจารย์ป๋วยและเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับนักศึกษาและประชาชน

 

 

          อาคารอุทยานการเรียนรู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาจากรัฐบาล กำหนดการจัดสร้างแล้วเสร็จในปลายปีนี้ ภายในประกอบไปด้วย Concert Hall พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด ลานอเนกประสงค์ ฯลฯ และมีความพิเศษคือบนหลังคาตึก นอกจากเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้ว ยังปลูกต้นไม้บนหลังคา เป็น Urban Farming ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย อาคารหลังนี้เมื่อมองในระยะไกล จึงจะเห็นเป็นเนินดินขนาดใหญ่ที่ปกคลุมด้วยพื้นที่สีเขียว สมดังความหมายของชื่อ “ป๋วย” ที่ว่า “พูนดินที่โคนต้นไม้” นั่นเอง

 

          แต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี คือ สวนสาธารณะขนาดเกือบ 100 ไร่นั้น ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงจัดให้มีการระดมทุนสร้าง “สวนป๋วย” เพื่อเป็นสวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้ สวนสุขภาพเพื่อประชาชน เป็นสวนที่คิดถึงทั้งคนและต้นไม้ เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับทุกคน และเป็นพื้นที่ที่จะให้ทำคนในสังคมเห็นความสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

 

 

           “สวนป๋วย” เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสร้างขึ้นเพื่อสานต่ออุดมคติของอาจารย์ป๋วย ดังที่ท่านเคยเขียนไว้ในบทความ คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ว่า “ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ น้ำดื่มบริสุทธิ์สำหรับดื่ม” และ “ผมจำเป็นต้องมีสวนสาธารณะที่เขียวชอุ่ม”

 

          การเลือกสถานที่เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นั้น มาจากความคิดที่ท่านต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น รื่นรมย์ เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ โดยมีจดหมายส่วนตัวที่ท่านเขียนถึงผู้ประศาสน์การ “ปรีดี พนมยงค์” เมื่อคราวที่ท่านเป็นศาสตราจารย์รับเชิญที่มหาวิทยาลัยพรินสตัน สหรัฐอเมริกา ในปี 2513 ว่า “มหาวิทยาลัยและเมืองที่นี่ สวยงามร่มรื่นดี มีต้นไม้สนามหญ้ามากน่าดู ทำให้ผมนึกถึงว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์คงจะทำอย่างนี้ไม่ได้ แต่ที่ใหม่ที่จะไปสร้างที่รังสิต คงจะทำได้”

 

 

          แม้สวนสาธารณะแห่งนี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แต่ก็เป็นสวนที่สร้างจากแนวคิด “ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน” โดยสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ติดถนนพหลโยธิน เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนทั่วไปที่มาศูนย์ประชุมและโรงพยาบาล ตลอดจนประชาชนในบริเวณใกล้เคียงที่จะสามารถมาใช้สวนนี้ได้ ดังนั้น ในแบบที่จะก่อสร้าง “สวนป๋วย” จึงไม่มีรั้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้จากทุกทิศทาง

 

           “สวนป๋วย” ยังจะสร้างขึ้นจาก “ความเป็นธรรมศาสตร์” ที่สะท้อนผ่านแนวคิดประชาธิปไตย โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน คือ ประชาชน เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ

 

          แนวคิดที่คำนึงถึง “ประชาชน” สะท้อนผ่าน SDG Plaza ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ติดกับถนนพหลโยธิน เป็นลานที่รองรับกิจกรรมและต้อนรับชุมชนให้เข้ามาใช้ ตั้งแต่จัดกิจกรรมกลุ่มทั้งเล็กใหญ่ ออกกำลังกาย จนถึงเป็นห้องเรียนที่นักศึกษากับชุมชนได้มาเจอกัน เรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใช้พื้นที่อย่างแท้จริง

 

          ส่วนต่อมาเป็นพื้นที่ตรงกลางของสวนที่เป็นสนามหญ้าขนาดใหญ่ สะท้อนแนวคิด “ความเสมอภาค” ที่เป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับทำกิจกรรมของทุกคน พร้อมกับมีเส้นทางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ผ่านประติมากรรมหรืออนุสรณ์ของสามัญชนคนสำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจให้อนุชน และเป็นผู้ที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อประชาธิปไตยของไทย โดยเชื่อมไปยังเนินดินบนหลังคาอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี

 

          นอกจากนั้นพื้นที่ขอบของสวนทั้งสองข้าง สะท้อนแนวคิด “เสรีภาพ”  ที่เป็นลานกิจกรรมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมหลากหลายประเภท เป็นพื้นที่ที่นักศึกษาและประชาชนสามารถใช้พื้นที่ร่วมกัน เช่น ลานออกกำลังกายสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ลานอ่านหนังสือ ลานภาวนา  ห้องทดลองกลางแจ้ง เป็นต้น

 

          ในส่วนที่เป็น “ภราดรภาพ” คือส่วนที่ของสวนสาธารณะที่จะเชื่อมกับอาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี โดยมีเวทีกลางแจ้งสำหรับทำการแสดง จัดกิจกรรม หรือนั่งอ่านหนังสือ อยู่ติดสระน้ำที่มีรูปปั้นของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ และอาจารย์ป๋วย บนม้านั่งที่ตั้งอยู่บนสนามหญ้า ซึ่งภราดรภาพในที่นี้หมายถึงไมตรีระหว่างศิษย์ ครู หรือเพื่อน พื้นที่ส่วนนี้จึงมีทั้งลานกว้างทรงครึ่งวงกลมไว้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ จนถึงไฮด์ปาร์ก

 

          นอกจากนี้ จะมีจัดสร้างลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะ และเลนจักรยานโดยรอบสวน เพื่อให้เข้ากับการออกกำลังกายในยุคนี้อีกด้วย

 

 

          โครงการ RUN FOR PUEY วิ่งเพื่อสวนป๋วย จึงจัดขึ้นเพื่อระดมทุนสร้าง “สวนป๋วย” ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัคร 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2562 ผ่านทาง www.runforpuey.com โดยมีการวิ่งในระยะต่าง ๆ ดังนี้

 

          1. แบบ Fun run ระยะทาง 5 กิโลเมตร (599 บาท)

 

          2. แบบ Mini marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร (699 บาท)

 

          3. แบบ VIP (1,999 บาท)

 

 

          ผู้สมัครสามารถติดต่อรับเสื้อและ BIB ได้ภายในวันงาน  โดยเปิดลงทะเบียนรับเสื้อ เวลา 08.00 - 13.00 น. สำหรับเสื้อของงานวิ่งครั้งนี้ ออกแบบจากลายเส้นของสวนสาธารณะและแบบของอาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ที่พิเศษคือ รูปภาพลายเส้นหน้าอาจารย์ป๋วยพร้อมลายเซ็น

 

 

          ทั้งนี้ เหรียญที่ระลึกออกแบบเป็นรูปคนวิ่งที่สามารถนำมาต่อกันได้ แสดงถึงการรวมพลังของพวกเราทุกคน ซึ่งสามารถสร้างเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง “สวนป๋วย” ในครั้งนี้

 

 

          นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกบูธของนักศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ให้ร่วมสนุกตลอดงาน ส่งท้ายความสุขด้วยคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินวง Cocktail นำโดย คุณวัชรพล ประสานราชกิจ (Ohm Cocktail) ซึ่งจะมามอบความมันส์ขั้นสุดให้แก่นักวิ่งภายในงาน เป็นการปิดท้ายโครงการที่นอกจะได้ร่วมสร้างสวนป๋วยแล้วยังได้รับความสนุกสนานและความประทับใจกลับไปอีกด้วย

 

 

          ติดตามรายละเอียดโครงการผ่านทาง Facebook: Run For PUEY วิ่งเพื่อสวนป๋วย LINE: @runforpuey หรือโทรศัพท์ 08 5863 3085

 

CR : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์