เชียงใหม่ จับมือ สมาคมมัคคุเทศก์ฯ หนุนท่องเที่ยวโดยชุมชน

           

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้ กระจายสู่ท้องถิ่น

 

 

           นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือด้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่าง หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กับ สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนท่องเที่ยว ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

           นายนิสิต กล่าวว่า หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทำให้หมู่บ้าน ชุมชน มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการของหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น นับว่าเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชม ยินดี ในความร่วมมือ ร่วมใจกันระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และทุกภาคส่วน เมื่อชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง ต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวในชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้ “การท่องเที่ยวเกิดได้เพราะชุมชนผลักดัน ร่วมมือกัน สร้างความยั่งยืนในชุมชน”

 

 

           ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้ทำขึ้นระหว่างหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยผู้นำชุมชน ทั้ง 6 หมู่บ้าน กับสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ โดยนายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกัน และการประชาสัมพันธ์โปรแกรมการท่องเที่ยว ของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาเยือนประเทศไทย ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

 

           อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้มอบรางวัล Champ of the Champ ให้แก่หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ทั้ง 4 หมู่บ้าน ที่ได้รับการโหวตให้เป็นกิจกรรมที่โดนใจจากผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่

 

 

           กิจกรรมภายในงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในครั้งนี้ มีทั้ง นิทรรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งมี Pavilion นำเสนอ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งการจัดแสดงแคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ ผู้ประกอบการชุมชน (Champion) จากหมู่บ้านท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ จากหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ ท่องเที่ยว ทั้ง 4 หมู่บ้าน รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยการแสดงดนตรีและการแสดงวัฒนธรรม พื้นบ้าน โดยงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ มีขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่