‘ขยะทะเล’ : ‘มหันตภัยร้าย’ (ใกล้ตัว) ใน ‘ทะเลไทย’

ขยะทะเล’: ‘มหันตภัยร้าย(ใกล้ตัว) ใน ทะเลไทย

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ได้เผยแพร่ข้อความ "มาเรียนรู้ขยะทะเล มหันตภัยร้ายในทะเลไทย ตอนที่ 1" โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

“ขยะทะเล” บางคนยังคิดว่า เป็นเรื่องไกลตัว แต่จากการติดตั้งทุ่นกักขยะตามปากแม่น้ำและลำคลองสายหลักของกรม ทช. ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ผ่านมา พบขยะลอยมาตามแม่น้ำลำคลองเป็นจำนวนมาก มีทุกวันในปริมาณที่ไม่ลดลงเลย

 

และประเภทขยะที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งคือ “ขยะพลาสติก”

 

จากการคาดการณ์ พบว่า จะมีปริมาณ “ขยะพลาสติก” ที่ปนเปื้อนลงในทะเลมากถึง 32,600 ตัน/ปี โดย “ขยะทะเล” ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 80 มาจากกิจกรรมบนฝั่ง เช่น ชุมชน แหล่งทิ้งขยะบนฝั่ง ท่าเรือ และการท่องเที่ยวชายหาด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 มาจากกิจกรรมในทะเล เช่น การขนส่งทางทะเล การประมง และการท่องเที่ยวทางทะเล

 

...“ขยะพลาสติก” ในทะเล มี “ผลกระทบ” โดยตรงต่อ “ระบบนิเวศ” ใน “ทะเล” เช่น แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะล ป่าชายเลน และการตายของสัตว์ทะเลหายาก (เต่า โลมา วาฬ และพะยูน) ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว จากทัศนียภาพที่เสื่อมโทรม ปัญหาสุขภาพ และอาหารที่ปนเปื้อน “ไมโครพลาสติก” เนื่องจากพลาสติกสามารถถูกย่อยเป็นขนาดเล็กลงได้โดยแสงแดด (photodegradation) ทำให้สารเคมีบางชนิดที่เป็นพิษละลายลงไปในน้ำทะเล ขณะที่พลาสติกบางชนิดยังสามารถดูดซึมสารพิษ เช่น PCB ที่อยู่ในน้ำทะเลเข้ามาสู่ห่วงโซ่อาหารได้ เมื่อสัตว์น้ำกินก็สามารถส่งต่อมายังผู้บริโภคในลำดับที่สูงกว่า ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาถึงพวกเรานั่นเอง

 

...จากข้อมูล “สถานการณ์ขยะ” ในประเทศไทยในปี 2561 พบว่า คนไทยสร้างขยะ 1.15 กก./คน/วัน คิดเป็น 76,164 ตัน/วัน ขณะที่ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ รวมกันมากกว่า 27.8 ล้านตัน/ปี ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีถูกต้อง 10.88 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่มี 9.58 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ขณะที่ขยะที่กำจัดไม่ถูกต้องมีกว่า 7.36 ล้านตัน หรือร้อยละ 27 และยังมีขยะอีกจำนวนมากที่ยังไม่มีการเก็บรวบรวม

 

...ถึงเวลาได้แล้วละมั๊ง ที่พวกเราคนไทยทุกสาขาอาชีพ ที่ต้องลุกขึ้นมายับยั้งปัญหาเหล่านี้ โดยแก้ไปที่ “ต้นเหตุ” ลดการใช้ “พลาสติก” แบบ “ครั้งเดียวทิ้ง” (Single-Use Plastic) ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง แยกขยะได้ให้ช่วยกันแยก และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องรอให้ใครบอก ไม่ต้องรอให้ใครชวน เก็บได้เก็บ ไม่ต้องรอเทศกาล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้วัสดุจากธรรมชาติให้มากขึ้น สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยโลก ช่วยทะเลของพวกเรา

 

 

#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง #สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #dmcrth #มาเรียมโปรเจ็ค

 

//..................

CR : Facebook กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

//..................