“ภูเขาไฟไร้ขยะ@เขาพระอังคาร” เดินป่าเก็บขยะ ฟังชาวบ้านเล่าเรื่องชุมชน


อพท. 2 อารยธรรมอีสานใต้ จับมือ ชุมชนบ้านเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “ภูเขาไฟไร้ขยะ@เขาพระอังคาร” ส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งการให้ เดินป่าพร้อมเก็บขยะในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ฟังชาวบ้านเล่าเรื่องชุมชน


 

          นายพลากร บุปผาธนากร รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 (อารยธรรมอีสานใต้) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ได้ร่วมกับชุมชนบ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “ภูเขาไฟไร้ขยะ @ เขาพระอังคาร” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจแห่งการให้ (Gift Economy) มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 140 คน

 

 

          โดยกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดีจากการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางปริญญาพร เคนน้ำเที่ยง สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงภาครัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ที่ร่วมสนับสนุน

 

 

          ในการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมได้เดินป่าและเก็บขยะในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยระหว่างทางชาวบ้านในชุมชนจะเล่าเรื่องราวซึ่งเป็นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ข้อมูลทางนิเวศวิทยาและธรณีวิทยา  เมื่อเก็บขยะได้แล้วก็มาร่วมกันทำกิจกรรมคัดแยกขยะ มีวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้สอน ภาคบ่ายในวันเดียวกันได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

 

 

          นอกจากนี้ภาคเอกชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ยังได้มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนผ่านโรงเรียนบ้านเจริญสุข  เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมมอบกล่องใส่อาหารรักษ์โลกจาก EGCO ให้แก่ผู้เข้าร่วมและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจริญสุข ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อช่วยลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟมอีกด้วย

 

 

          “อพท. คาดหวังว่ากิจกรรม “ภูเขาไฟไร้ขยะ @ เขาพระอังคาร” จะเป็นจุดเริ่มที่ดีให้กับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ให้หันมาใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะหนึ่งเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC ที่ อพท. ใช้ประเมินแหล่งท่องเที่ยว  1 ใน 4 ข้อคือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม” นายพลากรกล่าว