ชวนอุดหนุนสินค้าไทย ช้อปง่าย ขายคล่อง ที่ OTOP TODAY

 

พช. ชวนช้อปง่ายๆ ได้ทุกวัน ที่ OTOPTODAY.COM ศูนย์รวมสินค้า OTOP มากที่สุดในประเทศไทย ซื้อตรงจากผู้ผลิต กระจายรายได้สู่ชุมชน

 

 

 

          กรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัวโฉมใหม่ของเว็บไซต์ WWW.OTOPTODAY.COM อย่างเป็นทางการไปเมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2562 ภายในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยเกิดจากแนวคิดในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่สินค้า OTOP ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปให้ความนิยมในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นเช่นกัน

 

 

         ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชน จึงพัฒนาเว็บไซต์ OTOPTODAY.COM เพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่ e-Commerce เต็มรูปแบบ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การสร้างความเข็มแข็งให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ

 

 

          เว็บไซต์ OTOPTODAY.COM เป็นเว็บไซต์ที่กรมการพัฒนาชุมชนพัฒนาขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งรวมสินค้า OTOP e-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะเป็นเว็บ Link เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ได้โดยตรงจากผู้ผลิตผู้ประกอบการ โดยภายในเว็บไซต์สามารถสืบค้นสินค้าได้ตามภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และยังมีสินค้าครบทั้ง 5 หมวด ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ผ้าและเครื่องแต่งกาย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ปัจจุบันมีสินค้าที่พร้อมจำหน่ายบนเว็บไซต์กว่า 10,000 รายการแล้ว และมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ไปแล้วกว่า 73,000 ครั้ง มียอดจำหน่ายแล้วขณะนี้ 3,028,871 บาท (ข้อมูล 11 กันยายน 2562)

 

 

          ในส่วนของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่สนใจจะนำสินค้ามาเผยแพร่ในเว็บไซต์ OTOPTODAY.COM ก็สามารถทำได้ทันที โดยติดต่อผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศ โดยทุกวันนี้มีการพัฒนาสินค้า OTOP จากชุมชนเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นนอกจากจะจำหน่ายที่ชุมชนแล้ว เว็บไซต์นี้จะเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเหล่านั้นด้วย ซึ่งขณะนี้มีสินค้าจำนวนมากทยอยเข้ามาอยู่ในหน้าร้านของเว็บไซต์ ล้วนแต่เป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับคัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชนมาเป็นอย่างดี

 

 

 

          ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนทำหน้าที่คัดสรรและเป็นเสมือนหน้าร้านให้แก่ทุกสินค้า ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น หลังจากเลือกสินค้าแล้ว ในกระบวนการสั่งซื้อ ผู้ซื้อจะสั่งผ่านผู้ผลิตโดยตรง นอกจากจะสร้างความใกล้ชิดแล้ว ยังเป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพราะสินค้า OTOP เป็นสินค้าที่มีเรื่องราวสร้างสรรค์มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นอีกด้วย