พช. คว้ารางวัลเลิศรัฐ จาก “สุขร่วมสร้าง@ทุ่งยายชี”


กรมการพัฒนาชุมชน คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากผลงาน สุขร่วมสร้าง@ทุ่งยายชี จังหวัดฉะเชิงเทรา


 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 "Shift to future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

ทั้งนี้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ในโอกาสที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ชื่อผลงาน สุขร่วมสร้าง@ทุ่งยายชี : บ้านทุ่งยายชี ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ทุ่งยายชีโมเดล)