สภาสตรีฯ ทำบุญฉลองครบรอบ 63 ปี สืบสานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม

 

สภาสตรีฯทำบุญครบรอบ 63 ปีการก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ  และทำบุญอุทิศกุศลผลบุญถวายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม รวมถึงอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติที่ล่วงลับไปแล้ว

 

 

          ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ นางยุวดี นิ่มสมบุญ นางเยาวเรศ ชินวัตร อดีตประธานภาสตรีฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการสมาชิกสมทบ และองค์กรสมาชิกร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สภาสตรีแห่งชาติฯ ครบรอบ 63 ปี โดยมีคณะสงฆ์จาก วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และ วัดชินวราราม ร่วมพิธีสงฆ์ ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย ดุสิต กรุงเทพฯ

 

 

 

          ทั้งนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ก.ย.2499 โดยท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้ทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้สตรีไทย ทำงานให้เป็นแบบอย่าง และออกมาช่วยงานสังคม ผลการดำเนินงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง มาถึงวันนี้เป็นระยะเวลาถึง 63 ปีเต็ม จึงพร้อมใจจัดพิธีทำบุญทางศาสนา เพื่อน้อมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯและ อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  ที่สืบสานส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าดีงามไว้ให้คงอยู่ต่อไป

 

 

          ดร.วันดี กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมายาวนาน 63 ปี อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติ พร้อมคณะกรรมการแต่ละสมัย ทุ่มเททำงานมาอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ทำให้สภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นองค์กรสำคัญที่มีบทบาทบาทในการส่งเสริมศักยภาพของสตรี จนเป็นที่ยอมรับในด้านการยกระดับสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  พร้อมทั้งผลักดันให้สตรีมีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป ตลอดจนทำให้สตรีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

 

 

          “สภาสตรีฯและองค์กรสตรีทั่วประเทศต่างปลื้มปิติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชดำรัสครั้งแรก ต่างสร้างความปลื้มปิติต่อสตรีไทยทั่วประเทศ” ประธานสภาสตรีแห่งชาติ กล่าวพร้อมระบุว่า สภาสตรีฯจะส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีไทยได้มีความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น เป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป