‘แทนความคิดถึง...เจ้านางฟ้า (พะยูน) ตัวน้อย’

แทนความคิดถึง...เจ้านางฟ้า (พะยูน) ตัวน้อย

 

ตามที่กรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดทำตุ๊กตา “ลูกพะยูนน้อย” ขึ้น เพื่อใช้เป็นของที่ระลึกในการจัดงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของ กรมฯ แต่เนื่องด้วยมีพี่ ๆ แม่ ๆ ให้ความสนใจ แจ้งความประสงค์ถึงความต้องการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทาง กรมฯ โดยร้านค้าสวัสดิการฯ จึงได้ผลิตตุ๊กตา “ลูกพะยูน” ชุดดังกล่าวขึ้น เพื่อจัดจำหน่ายหารายได้เข้าสมทบ ใน กองทุนสวัสดิการกรม ทช.

 

ทั้งนี้ มีด้วยกัน ๒ แบบ (ชุดกระโปรง สำหรับน้อง ๆ สาว ๆ และชุดคาวบอย สำหรับสุดหล่อ ขนาดยาว ๘๐ ซม.) และลูกพะยูนน้อย (ตัวเล็ก ขนาดยาว ๑๗ ซม.) เพื่อให้พี่ ๆ แม่ ๆ นำไปเป็นที่ระลึก นอนกอดกันแก้คิดถึง และย้ำเตือนภารกิจ “รักษ์โลก รักษ์ทะเล” ร่วมกันลดการใช้พลาสติก โฟม และไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ/ทะเล

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.dmcr.go.th/miniprojects/143/35191

 

อนึ่ง รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว สมทบเข้าสวัสดิการ “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

 

ขอบคุณครับ :)

 

***ตุ๊กตามีจำนวนจำกัด***

กรุณาแฟกซ์ใบสั่งจอง พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาทางโทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๖๗๖ หรือ E -mail : director.sec@dmcr.mail.go.th

หรือติดต่อส่วนช่วยอำนวยการฯ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ โทร ๐๘ ๖๖๑๓ ๒๒๖๘ หรือ นางสาวอธิชา อยู่ภู่ โทร ๐๖ ๔๑๖๑ ๒๑๒๖

 

 

CR เพจ "กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"

https://www.facebook.com/DMCRTH/ 

 

//................